Coraz więcej staży i praktyk w urzędzie

W ciągu ostatnich dwóch lat z inicjatywy sekretarza miasta Lublin Krzysztofa Łątki (dziś dyrektora departamentu sekretarza miasta) zintensyfikowano w lubelskim urzędzie działania umożliwiające młodym ludziom zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

Co roku zwiększa się liczba osób przyjmowanych na staże, które są doskonałą okazją do podniesienia kwalifikacji, zdobycia umiejętności przydatnych w dalszej karierze zawodowej. W roku 2006 na staże przyjęto 91 osób, w 2007 - 97, zaś w 2008 - 122 osoby.

Reklama

Staże organizowane są w ponad 30 komórkach organizacyjnych Urzędu, najwięcej w Wydziale Spraw Administracyjnych, Wydziale Ochrony Środowiska i w Wydziale Dróg i Mostów. Największe zapotrzebowanie jest na absolwentów prawa, administracji, ekonomii, ochrony środowiska oraz kierunków technicznych. Stażyści po zdobyciu doświadczenia z sukcesem startują w naborach. Co roku wielu z nich otrzymuje umowę o pracę.

Studentom oferowane są praktyki zawodowe. Rokrocznie ponad 100 osób korzysta z tej okazji i zdobywa doświadczenie zawodowe już podczas studiów. Praktyki trwają zazwyczaj trzy tygodnie, studenci przyjmowani są na podstawie umów zawieranych z uczelniami. W czasie praktyk studenci mają okazję zdobytą w czasie studiów wiedzę zastosować w rzeczywistych warunkach pracy.

Podania o przyjęcie zarówno na staże, jak i praktyki można składać w dowolnym Biurze Obsługi Mieszkańców lub w sekretariacie Wydziału Organizacji Urzędu (plac Litewski 1, II p.)

Szczegółowych informacji udziela Andrzej Borowski - kierownik referatu ds. zarządzania zasobami ludzkimi, tel. 081 466 1213.

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony miasta Lublin.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje