Stan dróg na terenach popowodziowych

Stan dróg wojewódzkich w Małopolsce Dr. woj. 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa - droga zamknięta. Nieprzejezdna przez miejscowość Borową. Zniszczony został przepust pod drogą - powstała wyrwa w jezdni o głębokości 3 m i długości ok. 10 m. Na drogach dojazdowych od strony Zakliczyna i Nowego Sącza ustawione zostały znaki informujące o przerwaniu drogi. Droga nieprzejezdna jest również na odcinku od miejscowości Dąbrowa. Z żadnej strony nie można dojechać do Gródka nad Dunajcem. W miejsce zniszczonej drogi została wybudowana kładka dla pieszych.

Dr. woj. 977 Tarnów - Gromnik - Grybów - Krzyżówka. Wypłukane pobocza. Droga jest przejezdna.

Reklama

Dr. woj. 993 Gorlice - Dukla - w miejscowości Bednarka uaktywniło się osuwisko. Oberwane pobocze, pęknięta jezdnia na długości 50 m. Droga jest przejezdna, występują utrudnienia.

Dr. wojewódzka nr 980 - Jurków - Biecz. Na odcinku od Gromnika do Biecza potok Sietniczanka w 10 miejscach podmył korpus drogi. Po przeciwnej stronie jezdni osuwiska - w kilkunastu miejscach skarpa osuwa się na jezdnię. Sytuacja poprawiła się. Droga jest przejezdna. Utrudnienia na drodze - obsunęły się skarpy - trwa poprawa przejezdności drogi. Zamknięte promy na Wiśle w miejscowościach Borusowa i Górka. Promy zamknięte ze względu na wysoki stan Wisły.

Dr. woj. 948 Oświęcim - Kęty w miejscowości Grojec powstaje osuwisko.

Dr. woj. 949 Jawiszowice - Przeciszów. W miejscowości Przeciszów na 150 metrach osunęła się skarpa na głębokość 2 m. Osuwisko zostało zabezpieczone i oznakowane. Droga została zwężona.

Dr. woj. 781 Chrzanów - Zator - Andrychów - Łękawice - została zamknięta.

Droga wczoraj została otwarta. Woda z drogi w miejscowości Podolsze została wypompowana przez strażaków.

W miejscowości Jankowice została oberwana droga. Ruch jest utrudniony. Na szerokości 1 metra zawaliła się jezdnia. Na dalszym odcinku droga zapada się. Na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową na Bolęcin do Płazy Dolnej (do skrzyżowania z dr. woj. 780 w miejscowości Babice) został ograniczony tonaż do 3,5 T. Na odcinku Zator - Andrychów ograniczony został tonaż do 5 T. W miejscowości Płaza w każdej chwili może dojść do obsunięć skarpy albo osunięć jezdni. Droga jest zwężona. Dla samochodów ciężarowych kierujących się z Chrzanowa do Wygiełzowa przygotowany został objazd drogami: Z Chrzanowa dr. woj. 933 do Libiąża a następnie dr. woj. 780 do Wygiełzowa (skrzyżowanie dróg 780 i 781). Objazd zalecany jest również dla samochodów osobowych.

Dla osób jadących z Babic do Zatora przygotowany został objazd: z miejscowości Babice dr. woj. 780 do Libiąża, a następnie dr. woj. 933 do Oświęcimia. Z Oświęcimia dr.woj. 948 do Kęt. Z Kęt dr. krajową 28 do Andrychowa. Z Andrychowa powrót na d. woj. 781 - dojazd do Zatora. UWAGA!!! W miejscowości Gierałtowice osunęła się droga. Przejadą tylko samochody osobowe.

946 - Żywiec - Sucha Beskidzka

W miejscowości Sucha Beskidzka na ul. Rolle i ul. Mickiewicza występują namuliska. Niedrożna jest kanalizacja. Trwają prace przy usuwaniu namulisk. Droga jest przejezdna.

953 - Kalwaria Zebrzydowska - Skawina - droga jest przejezdna.

W miejscowości Przytkowice wystąpiło oberwanie skarpy oraz zniszczony został przepust. Uszkodzenia zostały oznakowane.

955 Sułkowice - Jawornik droga przejezdna, liczne zalewiska w miejscowościach Rudnik i Jawornik - namuliska. Trwają prace przy usuwaniu namulisk. Uszkodzenia zostały oznakowane.

956 Bierutowice - Zembrzyce. Droga zamknięta na odcinku od Sułkowic do Zembrzyc. Sułkowice - przy moście na Zielonej podmyta została skarpa oraz na długości 60 metrów naruszony brzeg i bariery sprężyste. Zerwany został asfalt oraz chodniki. Osuwisko sięga krawędzi drogi. Zerwany został most w miejscowości Budzów. W miejscowości Palcza został zerwany most. Dwa inne mosty podmyte. Na odcinku 500 metrów została zerwana droga na 1 metr głębokości. Cała droga ma liczne namuliska i zerwane pobocza. W miejscowości Harbutowice powstało osuwisko. W sobotę rano rozpoczęły się prace przy odbudowie 500 metrowego odcinka drogi.

957 - Białka - Zawoja jest przejezdna. Zamulony został odcinek drogi na 12 kilometrach. Rozmyte zostały również pobocza. Trwają prace przy odtwarzaniu przejezdności.

964 Kasina Wielka - Dobczyce - Biskupice Radłowskie - droga jest przejezdna. W miejscowości Wierzbanowa - powstały liczne rozlewiska. Podmyty został korpus drogi na 50 metrach. Uszkodzenie zostało oznakowane.

965 - Bochnia - Limanowa. W miejscowości Żegocina została oberwana skarpa i uszkodzony został przepust na długości 12 metrów. Pobocza zostały wypłukane na długości 1 kilometra. Uszkodzenia zostały oznakowane. Trwają prace przy przywracaniu przejezdności.

966 - Wieliczka - Tymowa. Na drodze powstały liczne namuliska, które usuwane na bieżąco. W miejscowości Tymowa została oberwana skarpa. Uszkodzenia zostały oznakowane. W miejscowości Połom Duży - występuje osuwisko. Na długości 2 metrów powstała wyrwa w poboczu. Droga jest przejezdna. Uszkodzenia zostały oznakowane.

967 - Myślenice - Łapczyca - jest przejezdna.

968 - Lubień - Zabrzeż - jest przejezdna.

Dr. woj. 957 - Białka - Jabłonka - Nowy Targ. W miejscowości Zubrzyca zostały podmyte przyczółki mostu oraz wypłukane zostały pobocza. Uszkodzenia zostały oznakowane. W miejscowości Piekielnik uszkodzony został korpus drogi. Jezdnia została podmyta od strony potoku na długości 120 metrów. Droga zwężona. Uszkodzenia zostały oznakowane.

Dr. woj. 958 - Chabówka - Zakopane na całej długości (odcinkami) zostały wypłukane pobocza. W miejscowości Raba Wyżna - został uszkodzony korpus drogi. Jezdnia została podmyta na długości 20 metrów. Uszkodzenia zostały oznakowane. W miejscowości Witów po opadach w nocy z 30 na 31 lipca zamulone zostały 3 przepusty i rowy na całej długości miejscowości. Na długości 3 km zamulona została jezdnia i rozmyte zostały pobocza na głębokość od 40 do 60 cm. Trwają prace przy przywracaniu przejezdności drogi.

Dr. woj. 960 Czarna Góra - Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - granica państwa. Zostały wypłukane na długości 6 km, do 80 cm głębokości. Zniszczonych zostało 5 przepustów. Na drodze występują duże utrudnienia w ruchu. Mimo utrudnień ruch się odbywa. Droga jest na bieżąco oczyszczana. Trwają prace przy poprawie przejezdności drogi.

Dr. woj. 961 Poronin - Bukowina Tatrzańska. Wypłukane zostały pobocza na długości 3 km. Uszkodzonych zostało 6 przepustów. Na drodze występują duże utrudnienia w ruchu. Trwają prace przy poprawie przejezdności drogi.

Dr. woj. 968 Lubień - Zabrzeż. Na odcinku od Lubomierza do Zabrzeży powstały 3 osuwiska, które spowodowały duże utrudnienia w ruchu. Uszkodzenia zostały oznakowane.

Dr. woj. 969 Nowy Targ - Stary Sącz w miejscowości Kluszkowice - podmyte bariery sprężyste. Wystąpiło oberwanie skarpy w miejscowościach w Kluszkowcach i Hałuszowej. Droga jest przejezdna. Na całej długości drogi wystąpiły liczne oberwania skarp. Prace prowadzone są na bieżąco. Droga przejezdna W miejscowości Łącko występują trudności w ruchu. Zostały zniszczone 3 przepusty. Powstały dwa oberwiska na odcinku Krościenko - Zabrzeż. Na odcinku Nowy Targ - Krościenko obsuwają się skarpy. Odcinki jezdni są zamulone. Na bieżąco prowadzone są prace przy utrzymywaniu przejezdności drogi. W miejscowościach Harklowa i Maniowy występują duże utrudnienia. Na całej długości drogi występują zjawiska osuwiskowe. Droga pęka. W każdej chwili może dojść do powstania nowych zniszczeń.

Dr. woj. 971 Krynica - Muszyna - Piwniczna - utrudnienia w miejscowościach Wierchomla i Zubrzyk. Sprzęt pracuje. Występują lokalne przewężenia. Powstało osuwisko w miejscowości Wierchomla. Najniebezpieczniejsze miejsce zostało zabezpieczone. W miejscowości Muszyna - woda podmaka pod korpus drogi na odcinku od miejscowości Milik - do miejscowości Andrzejówka w każdej chwili może dojść do osunięć jezdni. Na tym odcinku brak skarp i poboczy. Zniszczone zostały 4 przepusty. Uszkodzenia zostały oznakowane.

Dr. woj. 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa droga nadal zamknięta. UWAGA powstało nowe osuwisko. Droga jest zamknięta w miejscowości Dąbrowa. W niedzielę rano powstało następne osuwisko w miejscowości Sienna. Droga nie istnieje na długości 250 metrów. W niedzielę rano obsunęła się kolejna skarpa. Obsunęły się dwa domy. Trwają prace przy ratowaniu kolejnych domów. Droga całkowicie się zsunęła. Uaktywniły się osuwiska na całej długości drogi. W każdej chwili może dojść do kolejnych osunięć skarp i drogi.

Powstały dwa osuwiska w miejscowościach Dąbrowa i Lipie. Powstało osuwisko w miejscowości Dąbrowa. W miejscowości Lipie konieczne było wyłączenie drogi z ruchu. Droga została oznakowana. Powstały dwa osuwiska. Miejscowość Gródek nad Dunajcem odcięta. Powstało osuwisko w miejscowości Gródek nad Dunajcem.

Powstały osuwiska w miejscowości Sienna. W miejscowości Dąbrowa uaktywniło się osuwisko. Droga została zwężona. Ruch odbywa się wahadłowo. W miejscowości Wola Kurowska powstało osuwisko. Trwają prace przy zabezpieczaniu osuwiska oraz przy przywracaniu przejezdności odcinka drogi.

Dr. woj. 977 Tarnów - Grybów - Krzyżówka. Na odcinku Wiczyska - Krzyżówka występują bardzo duże utrudnienia w ruchu. W miejscowości Kąclowa - uaktywniły się dwa osuwiska. Przy rzecze Białej jezdnia jest zawężona o 1 metr. Przy krawędzi jezdni nastąpiło osuwisko na szerokość 1 metra i głębokość 50 cm. Natomiast przy przepuście aż do połowy jezdni załamania na nawierzchni o około od 10 do 60 cm. W sumie na tym odcinku zniszczonych zostało 7 przepustów. Występują lokalne przewężenia. Osuwiska zostało oznakowane.

W miejscowości Florynka zastoisko wody ok. 30 cm. Zerwane zostały przepusty. Droga jest przejezdna. Ruch odbywa się wahadłowo. W miejscowości Polany zatkane są trzy przepusty. Jezdnia została obustronnie zwężona. Na odcinku między miejscowościami Berest i Polany uszkodzone zostały przepusty, zamulone rowy. Jezdnia zwężona.

Dr. woj. 773 Sieniczno - Wesoła - sytuacja unormowała się. Droga jest przejezdna. W okolicach Sułoszowej i Pieskowej Skały liczne zniszczenia korpusu drogi oraz podmyte zostały przepusty. W miejscowościach Sułoszowa i Pieskowa Skała zamulone 1,5 km rowów i uszkodzony przepust. Na drodze występują utrudnienia w ruchu. W miejscowości Pieskowa Skała na 25 metrach zostało podmyte pobocze na głębokość od 1 metra do 3 metrów. Osuwisko zostało oznakowane.

Dr. woj. 775 Słomniki - Ispina - 31 lipca o godz. 8. na moście na Wiśle w miejscowości Nowe Brzesko został przywrócony tonaż do 15 T.

Dr. woj. 794 - Koniecpol - Kraków. Na odcinku miedzy Skałą a Wolbromiem liczne zniszczenia. W miejscowości Zadroże przy skrzyżowaniu z drogą powiatową powstała wyrwa w jezdni o powierzchni 6 m2 i o głębokości 1 metra. Droga jest zwężona. Niebezpieczne miejsce zostało oznakowane.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje