Nowy rok - nowe podstawy nauczania

Od nowego roku szkolnego uczniowie rozpoczynający naukę w I klasach szkół podstawowych i I klasach gimnazjów będą uczyli się według nowych podstaw nauczania. Rozporządzenie w tej sprawie podpisała we wtorek minister edukacji Katarzyna Hall.

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół określa cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego oraz w programach nauczania.

Reklama

Jak wielokrotnie mówiła minister edukacji nowe podstawy programowe różnią się od dotychczas obowiązujących tym, że są "sformułowane w formie wymagań, a nie oczekiwań", tzn. określają co uczeń będzie musiał umieć na zakończenie danego etapu edukacyjnego, a nie co powinien umieć.

Nowe podstawy są też opracowane pod kątem możliwości nauki młodszych dzieci, gdyż zgodnie z planami MEN sformułowanymi w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, od nowego roku szkolnego - 2009-2010 do szkół pójdą już sześciolatki, a nie jak obecnie, dopiero siedmiolatki.

Podstawy są dokumentem obejmującym całość treści nauczania od przedszkola do końca szkoły ponadgimnazjalnej. Przy pisaniu ich położono też nacisk na to, by treści nie powtarzały się na poszczególnych etapach nauki, tak by uczniowie rozszerzali wiedzę i zdobywali nowe umiejętności bez niepotrzebnego powtarzania wiadomości, które powinni poznać wcześniej. Podstawy będą wprowadzane w życie stopniowo przez siedem lat. W pierwszym roku według nich uczyć się będą uczniowie klas I podstawówek i I klas gimnazjów, w drugim także klas II podstawówek i gimnazjów, itd. aż obejmą wszystkie klasy i typy szkół. Uczniowie starszych roczników będą się nadal uczyć według starych podstaw programowych.

Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia, "projekt podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego został opracowany przez zespół ponad 100 ekspertów, złożony z wybitnych przedstawicieli polskiego świata nauki oraz doświadczonych nauczycieli, metodyków i pracowników systemu egzaminacyjnego. Przygotowana przez ten zespół wstępna wersja projektu została poddana szerokiej konsultacji społecznej. Eksperci przeanalizowali ponad 2,5 tysiąca opinii i uwag oraz ponad 200 recenzji sporządzonych na zamówienie MEN przez ekspertów w poszczególnych dziedzinach kształcenia".

MEN informuje, że opracowany zostanie również komentarz do podstawy programowej, który umożliwi nauczycielom dokładne zapoznanie się z założeniami nowej podstawy. Poradnik będzie przekazany do wszystkich szkół w Polsce, będzie również dostępny na stronie internetowej MEN. Na rok 2009 planowane są dalsze szkolenia dla doradców metodycznych, nauczycieli, pracowników nadzoru pedagogicznego i systemu egzaminacyjnego dotyczące nowej podstawy programowej.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje