Porozumienie na rzecz rozwoju bibliotek

W czwartek, w Warszawie, przedstawiciele samorządu mazowieckiego i bibliotekarze podpisali porozumienie na rzecz rozwoju bibliotek. Mazowsze jest pierwszym regionem, gdzie podpisano takie porozumienie; Program Rozwoju Bibliotek obejmie jednak cały kraj.

Porozumienie podpisane zostało przez Wojewodę Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Jacka Wojnarowskiego. Fundacja koordynuje Program Rozwoju Bibliotek.

Reklama

Program ten ma pomóc bibliotekom w małych miejscowościach przekształcić się w aktywne ośrodki życia lokalnego. Potrwa pięć lat. Skierowany jest do bibliotek publicznych we wszystkich gminach wiejskich i małych miastach do 20 tys. mieszkańców. W ramach programu organizowane będą szkolenia dla bibliotekarzy, dostarczany będzie sprzęt komputerowy oraz nowoczesne oprogramowanie. Budżet programu to obecnie 100 mln zł. Większość środków pochodzi od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której partnerem jest Fundacja Billa i Melidy Gates.

- Rozwój społeczeństwa informacyjnego to przejaw rewolucji technologicznej i komunikacyjnej. Można go porównać do procesu elektryfikacji po II wojnie światowej. Dostęp do internetu nie może być barierą wynikającą ze statusu społecznego bądź miejsca zamieszkania. Dołożę wszelkich starań, aby mieszkańcy korzystający z bibliotek publicznych na Mazowszu mogli z niego korzystać - powiedział Kozłowski.

Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję, że instytucją współpracującą z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy realizacji projektu, będzie Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

Sieć polskich bibliotek publicznych liczy 8489 placówek, spośród których 6650 jest ulokowanych na wsi i w małych miastach. W przeciętnej gminie funkcjonuje jedna biblioteka główna, która posiada dwie, w pełni od siebie zależne, filie. 60 proc. bibliotek gminnych jest wyposażonych w sprzęt komputerowy i ma punkty publicznego dostępu do internetu.

Prowadzenie bibliotek jest zadaniem własnym gmin, które finansują działalność bibliotek - średnie roczne wydatki gminy na biblioteki to 114 tys. zł (dane z 2007 roku). Biblioteki są zazwyczaj instytucjami kultury, co oznacza, że posiadają samodzielną osobowość prawną. Dzięki temu sieć bibliotek publicznych jest stosunkowo stabilna.

Przeciętnie bibliotekę odwiedzają 33 osoby dziennie: 91 proc. z nich wypożycza książki, 31 proc. korzysta z internetu. 17 proc. bibliotek oferuje naukę korzystania z komputerów, a 11 proc. organizuje spotkania z autorami.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przed rozpoczęciem Programu Rozwoju Bibliotek, wśród nowych form działalności, których mogłyby się podjąć biblioteki, znalazły się: organizacja pokazów filmowych i wystaw, prowadzenie małych przedszkoli, kółek hobbistycznych, punktów ksero, oferowanie pomocy osobom starszym w korzystaniu z komputerów, udostępnianie informacji lokalnych oraz inicjowanie blogów.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje