Euro obnażone

Czy euro w XXI wieku jest tym, czym była Liga Narodów we wczesnych latach wieku XX: dobrym pomysłem, skazanym na polityczne osierocenie i unicestwienie?

Kiedy Irlandia podąża śladem Grecji w wielkiej grze o przetrwanie a Portugalia i Hiszpania dopiero podnoszą się z kolan, przetrwanie euro nie może już być brane za pewnik tylko dlatego, że jego upadek byłby nie do pomyślenia.

Reklama

Zarówno Liga Narodów, jak i euro zostały stworzone dla świata, który zaginął. Liga powstała w 1919 z popiołów I wojny światowej, aby zapobiec kolejnej wojnie. Ale jej idealizm był jedną z pierwszych ofiar brutalnego nacjonalizmu Hitlera. Zmienione siły w Europie nie mogły być kontrolowane przez przymierze.

"Sprawozdanie w sprawie Unii Gospodarczej i Walutowej" Jacques'a Delors, wskazujące drogę do wspólnej waluty euro, zostało przedstawione na początku 1989 roku, właśnie wtedy, gdy wszystko zupełnie się zmieniło.

W ciągu kilku miesięcy upadł mur berliński, doszło do zjednoczenia Niemiec, rozpadu Imperium Sowieckiego i uwolnienia więzionych przez Jałtę narodów europejskich.

W raporcie zauważono, że "przeniesienie władzy podejmowania decyzji" z państw członkowskich na Wspólnotę Europejską (obecnie Unię Europejską) będzie konieczne w "dziedzinie polityki pieniężnej i zarządzania makroekonomicznego". Waluta, innymi słowy, potrzebuje władzy politycznej: historia pokazuje to jednoznacznie. Euro został wymyślone, aby dopełnić europejskiej integracji.

Jednak z końcem zimnej wojny, poszerzenie UE odsłoniło drugie dno sprawy. Wspólnota składająca się z 12 członków zyskała 15 nowych. Zjednoczone Niemcy nie potrzebowały już wyzwolenia przez Europę od bolesnej spuścizny Hitlera: paneuropeizm ustąpił miejsca liczeniu grosza. Dawne komunistyczne kraje, które były pionkami Moskwy, nie chciały być pionkami Brukseli. Ponadnarodowa waluta rodziła się, kiedy upadał europejski federalizm.

Takie jest tło agonii euro, dla której ostatnim znieczuleniem była pożyczka ratunkowa w wysokości 113 miliardów dolarów dla Irlandii.

Z pewnością łatwe pieniądze Alana Greenspana, fatalny upadek jakiejkolwiek sensownej kultury regulacyjnej w Stanach Zjednoczonych, idiotyczne rozdmuchanie bańki mieszkaniowej i wszystkie te zabiegi sprzed krachu, aby tylko poczuć zapach pieniędzy, dały podstawę greckiemu i irlandzkiemu kryzysowi. Nadzór stopniał, mimo że oficjalnie był.

Prawdą jest także, i tu niemiecka kanclerz Angela Merkel ma rację, że 16 krajów strefy euro nie może tak dalej postępować: upaństwawiać prywatne straty systemu bankowego i angażować się w wielomiliardową grę pozorów, która eliminuje zagrożenie dla morale. (OK, USA robi to samo.) Po Europejskim Funduszu Stabilności Finansowej, który kosztował 750 miliardów dolarów, a żadnej stabilności nie przyniósł i teraz Irlandii, skąd nadejdzie ratunek?

Nie, jak mówi Merkel, ktoś musi ponieść koszty. Merkel chce strefy euro 2,0 w 2013 roku - i unijni ministrowie finansów jasno wyrazili się w tej kwestii: prywatni wierzyciele nie uchylą się od zapłaty po tej dacie. Nikt tego nie mówi, ale Merkel chce jakiejś unii fiskalnej, aby zagwarantować, że państwa będą odtąd przestrzegać surowych wytycznych podatkowych lub będą karane wraz z obligatariuszami.

Polityka naciska Merkel. Ta próbuje odpowiedzieć na ujadanie tabloidu Bild: "Czy musimy płacić za całą Europę?" i stawiać czoła wściekłym Niemcom. Ona również, w tajemnicy, twierdzi, że "przeniesienie władzy podejmowania decyzji" jest nieodłączną konsekwencją wprowadzenia euro.

Ale jak płytka, marna i podła była reakcja Niemiec na kryzys euro!

Nie przypominam sobie, żeby Merkel jednym słowem wspomniała o idei Europy, o tym, że poświęcenie dla euro byłoby zgodne z moralnym długiem Niemiec wobec Europy, że byłoby cegiełką w jej zjednoczonej przyszłości. - Jeśli euro zawiedzie, zawiedzie też Europa - mówi Merkel. Czym jednak jest Europa dla Frau Bundeskanzlerin? Ciężarem, zdaje się, dziwna sprawa - wszystkim, tylko nie ideą.

Nic dziwnego, że Delors zadał Niemcom w październiku miażdżące pytanie: "Czy wartości, które otrzymaliśmy w spadku od ojców Europy, wciąż istnieją?" Nie, one ustąpiły miejsca niemieckiej pogardzie dla "grzeszników strefy euro". Ci "grzesznicy" nie przetrwają bezrobocia i cięć niemieckiej dyrektorki.

Rezygnując z ukochanej marki dla euro na rzecz zjednoczenia, Niemcy zawarły pakt z diabłem. Teraz euro jest odpowiedzialnością Berlina. Niemcy muszą zwiększyć konsumpcję, uruchomić wyobraźnię i mniej krytykować.

Jeśli tego nie zrobią, strefa euro będzie na straconej pozycji i będziemy świadkami amputacji niektórych jej udręczonych kończyn.

Oczywiście, Arkansas nie wywiązało się z płatności, a dolar przetrwał. Stany Zjednoczone stanęły murem za swoją walutą.

W tym właśnie sęk. Nic takiego jak Stany Zjednoczone Europy nigdy nie powstało, pół miliarda ludzi zgromadziło się nie przez podbój, lecz dzięki idei "coraz ściślejszej unii". W pewnym sensie jest to inspirujący projekt dla ludzkości, a więc byłoby głupotą myśleć, że obejdzie się bez problemów.

Tak, Liga Narodów upadła, ale doprowadziła do powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Euro również może zostać rozwiązane, ale jest to zbyt dobry pomysł, by nie powrócił w zmienionej formie. Między Ligą i ONZ leży katastrofa. Stąd do euro 2,0 też nie będzie kolorowo.

Roger Cohen/The International Herald Tribune

Tłum. AM

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy