To już XVI "Krajobrazy słowa"

Miejska Biblioteka Publiczna oraz Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu ogłaszają XVI otwarty konkurs literacki "Krajobrazy słowa", którego przedmiotem jest poezja i proza o dowolnej tematyce.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy ukończyli, co najmniej 16 rok życia.

Reklama

Prosimy o nadsyłanie prac nigdzie nie publikowanych, ani nie nagradzanych na innych konkursach o następującej objętości:

- zestaw wierszy złożony z pięciu tekstów,

- proza do 20 stron maszynopisu lub wydruku komputerowego format A4.

Prace konkursowe (w 4 egzemplarzach) zaopatrzone w godło wraz z zaklejoną kopertą zawierającą powtórzone godło, imię, nazwisko, adres, telefon, adres elektroniczny oraz krótką notkę biograficzną należy przesłać do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, Rynek 3 w terminie do 31 grudnia 2008 roku. Każdy autor może nadesłać jeden zestaw prac w jednej albo obu kategoriach pod jednym godłem. Prosimy w miarę możliwości o dostarczenie tekstów również na płytach CD.

Prace konkursowe w kategorii poezji i prozy oceni Jury powołane przez organizatorów.

Ogłoszenie wyników nastąpi w lutym 2009 roku. Wręczenie nagród odbędzie się w kwietniu 2009 roku. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w wydawnictwie okolicznościowym. Przyznaną nagrodę lub wyróżnienie należy odebrać osobiście.

Laureaci zostaną powiadomieni korespondencyjnie oraz zaproszeni do udziału w uroczystości wręczenia nagród. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych utworów.

Sekretariat konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna

Rynek 3

47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel./fax /077/ 482-37-42

tel. /077/ 482-37-80, 482-32-25

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony miasta Kędzierzyn-Koźle.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje