Pierwsza tego typu klinika w regionie

Utworzenie pierwszej w Podlaskiem specjalistycznej kliniki rehabilitacji dziecięcej ma być głównym efektem projektu "Dajmy szansę naszym dzieciom", który dzięki dofinansowaniu z tzw. funduszy norweskich realizuje Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny (UDSK) w Białymstoku.

Głównym celem projektu ma być osiągniecie lepszej jakości i efektywności rehabilitacji oraz poprawa dostępności do specjalistycznej rehabilitacji dzieci z całego regionu.

Reklama

- Trwa remont pomieszczeń na potrzeby tej kliniki, w piątek ruszą pierwsze szkolenia dla rodziców z metod rehabilitacji - poinformował dr hab. Wojciech Kułak z UDSK, kierownik Kliniki Rehabilitacji, koordynator projektu. Trwają szkolenia dla personelu medycznego.

W ramach projektu przeszkolonych zostanie ok. 420 rodziców i opiekunów dzieci, którzy uczyć się będą np. jak pielęgnować i rehabilitować dzieci z porażeniem mózgowym, zespołem Downa, ale też skrzywieniami kręgosłupa. Jak argumentują realizatorzy projektu, takie szkolenia są konieczne, bo rehabilitacja medyczna wymaga koordynacji, jest wieloetapowa i wymaga współdziałania wielu specjalistów.

Mająca powstać w UDSK nowoczesna Klinika Rehabilitacji Dziecięcej będzie pierwszą tego typu w regionie. Do tej pory w tym szpitalu działa jedynie mały pododdział rehabilitacji w ramach Kliniki Neurologii i Rehabilitacji. Jest tam jedynie sześć łóżek dla małych pacjentów, a potrzeby są znacznie większe.

- Każdego roku przybywa coraz więcej dzieci wymagających rehabilitacji, w tym dzieci z urazami wielonarządowymi spowodowanymi wypadkami komunikacyjnymi oraz dzieci urodzonych przedwcześnie wymagających intensywnej terapii w ramach pobytu szpitalnego - podkreślają lekarze z UDSK.

W nowej klinice ma być 12 łóżek. Pozwoli to objąć opieką ok. 200 pacjentów rocznie. Obecnie to ok. 80 osób. Nowa klinika będzie miała powierzchnię ok. 600 metrów kwadratowych. Dzięki projektowi kupione zostaną do kliniki łóżka rehabilitacyjne, stoły terapeutyczne, wanny do masażu, urządzenie do masażu leczniczego w schorzeniach neurologicznych (mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, przykurcze mięśniowe) i stanach pourazowych, kabiny do ćwiczeń przy schorzeniach narządów ruchu czy stół pionizacyjny do leczenia ciężkich stanów pourazowych rdzenia kręgowego i rekonwalescencji po długim leżeniu.

W ramach projektu powstaną też filmy instruktażowe dla rodziców dzieci wymagających rehabilitacji. Filmy mają być pomocne tym rodzicom, którzy ze względu na limity uczestników wynikające z projektu nie mogą wziąć udziału w szkoleniach. Powstaną więc filmy dotyczące 14 tematów.

Będą m.in. podpowiadać i instruować jak rehabilitować dziecko z zespołem Downa, porażeniem mózgowym, z przepukliną oponowo-rdzeniową, z upośledzeniem umysłowym, dziecko urodzone przedwcześnie, ale też dziecko z mukowiscydozą, które wymaga rehabilitacji oddechowej, dziecko po zabiegach kardiochirurgicznych czy dzieci będące w stanie śpiączki.Filmy będzie mogło dostać niemal 10 tys. opiekunów dzieci wymagających rehabilitacji. Będzie je dystrybuować poradnia rehabilitacyjna w UDSK.

Projekt będzie realizowany do końca września 2010 roku. Jego ogólna wartość to 533,5 tys. euro, z czego dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finansowego to 453,4 tys. euro. Pozostała kwota - ponad 80 tys. euro jest dotacją z Ministerstwa Zdrowia. Na sprzęt medyczny będzie przeznaczonych ponad 44 tys. euro.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje