Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Piątek, 6 marca 2009 (12:17)

W okresie letnich wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie: wad i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego.

Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Reklama

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

- przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, ewentualnie pobiera emeryturę lub rentę rolniczą,

- dziecko urodzone w latach 1994 - 2002,

- podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest "wniosek o skierowanie na turnus rehabilitacyjny organizowany przez KRUS" wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek pielęgnacyjny.

Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby oddziału KRUS pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS - ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem. Koszt podróży dziecka odpowiadający równowartości cen biletów PKS i PKP 2 kl. w obie strony pokrywają rodzice.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz z dojazdami.

W 2009 r. OR KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu k. Kalisza,

w terminie 01.07 - 21.07.2009 r.

dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego

Sanatorium Uzdrowiskowe "Nauczyciel" w Szczawnicy,

w terminie 08.07 - 28.07.2009 r.

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny, prosimy o zgłaszanie się do Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku lub najbliższej Placówki Terenowej po druk "wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny" lub kontakt telefoniczny.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 085 7497317.

Termin składani wniosków do: 10.04.2009 r.

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony miasta i gminy Łapy.

materiały prasowe
POLECANE zwiń