"Wyraz wyłuskany z piersi" na Herbertiadzie

W miniony piątek rozstrzygnięty został konkurs recytatorski poezji Zbigniewa Herberta "Wyraz wyłuskany z piersi". Wzięło w nim udział 19 uczniów gimnazjów i 39 uczniów szkół średnich z terenu Łomży i powiatu łomżyńskiego.

Spośród uczniów szkół gimnazjalnych najlepszy okazał się uczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży - Paweł Popławski, zaś wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych - Piotr Staniszewski z I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży.

Reklama

Recytatorów oceniała komisja w składzie: Henryk Gała (poeta, krytyk literacki i teatralny), Beata Antoniuk (aktorka Teatru Lalki i Aktora w Łomży) oraz dr Tomasz Śmigielski (historyk literatury, nauczyciel polonista).

Jury dokonując oceny recytatorów brało pod uwagę: dobór i rozumienie tekstu; oryginalność interpretacji utworu; dykcję, opanowanie tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Wyniki w grupie uczniów gimnazjum:

I miejsce - Paweł Popławski, PG Nr 1 w Łomży

II miejsce - Natalia Wysk, PG w Piątnicy

dwa równorzędne III miejsca - Katarzyna Dłużniewska, PG Nr 1 w Łomży

- Marta Kołakowska, PG w Piątnicy

trzy wyróżnienia - Magdalena Szymkiewicz, PG Nr 8 w Łomży

- Sylwia Nerkowska, PG Nr 1 w Łomży

- Sylwia Wądołowska, PG Nr 1 w Łomży

Wyniki w grupie uczniów szkół średnich:

I miejsce - Piotr Staniszewski, LO Nr 1 w Łomży

II miejsce - Paulina Pyttel, LO Nr 2 w Łomży

III miejsce - Alicja Gardocka, LO Nr 1 w Łomży

trzy wyróżnienia - Przemysław Bogumił, LO Nr 2 w Łomży

- Aneta Anna Rudzka, Liceum Plastyczne w Łomży

- Sylwia Lewczuk, Katolickie LO w Łomży

Nagrodę publiczności w wyniku głosowania otrzymały:

- w grupie uczniów gimnazjum: Katarzyna Dłużniewska, PG Nr 1 w Łomży

- w grupie uczniów szkół średnich: Aneta Anna Rudzka, Liceum Plastyczne w Łomży

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i tomiki poezji Zbigniewa Herberta. Laureaci konkursu otrzymali nagrody i wyróżnienia rzeczowe.

Powyższy konkurs został zorganizowanych z okazji Roku Zbigniewa Herberta w ramach Herbertiady przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży, przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Prezydenta Miasta Łomża.

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony miasta Łomża.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje