Bezpłatne leki dla emerytów i rencistów? Inicjatywa "Dzieci wojny"

Senat zajmie się dziś inicjatywą nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Stowarzyszenie "Dzieci wojny" proponuje, by przyznać wszystkim emerytom i rencistom dostęp do bezpłatnych leków.

Z inicjatywą przyznania wszystkim emerytom i rencistom bezpłatnych leków wystąpiło do Senatu Stowarzyszenie "Dzieci wojny" oraz dwie osoby prywatne. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przygotowała senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, ograniczając jednak to prawo do osób po 75. roku życia i o najniższych świadczeniach. Zmian dotąd nie popierał resort zdrowia, uznając, że nie ma możliwości weryfikacji faktycznych dochodów osób pobierających najniższe emerytury czy renty.

Reklama

Poza tym senatorowie zajmą się pakietem ustaw uchwalonych w końcu czerwca przez Sejm. Jest wśród nich nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, wyłączająca spod egzekucji sądowej przedmioty niezbędne dłużnikowi ze względu na niepełnosprawność jego lub członków jego rodziny.

Jest także nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, rozszerzająca "zasadę jednego okienka" przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Ustawa zakłada m.in., że "zasadą jednego okienka" objęty będzie szerszy niż dotąd krąg podmiotów, upraszcza procedury nadawania NIP i numeru REGON, skraca o około 17 dni czas oczekiwania na możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Senat zajmie się także nowelizacją Prawa upadłościowego i naprawczego, dotyczącą tzw. upadłości konsumenckiej. Nowelizacja przewiduje, że osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, które nieumyślnie wpadły w kłopoty finansowe, będą mogły łatwiej ogłosić upadłość, co pozwoli im na rozpoczęcie nowego rozdziału z czystą kartą.

Z kolei nowelizacja ustawy o policji, która także będzie przedmiotem obrad Senatu, zakłada, że Centralne Biuro Śledcze zostanie wyłączone ze struktur Komendy Głównej Policji i powstanie nowa jednostka - Centralne Biuro Śledcze Policji. Będzie to wyspecjalizowana jednostka organizacyjna policji o ogólnokrajowym zasięgu działania, której szef otrzyma podobne uprawnienia jak komendanci wojewódzcy.

Senat zajmie się również nowelizacją ustawy, mającą spowodować obniżenie kosztów realizacji programu wieloletniego dotyczącego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o ponad 54 mln zł i przedłużenie czasu jego realizacji do 2017 roku.

W programie obrad jest też nowelizacja ustaw podatkowych, mająca pomóc w zwalczaniu szkodliwej konkurencji ze strony tzw. rajów podatkowych, bo wprowadzająca opodatkowanie dochodów z kontrolowanych spółek zagranicznych.

Bezpłatne leki po 75. roku życia? Dołącz do dyskusji na FORUM

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy