Sondaż TNS: 66 proc. badanych dobrze ocenia prezydenta

Według nowego sondażu TNS 32 proc. badanych dobrze ocenia pracę rządu, a źle - 55 proc. 40 proc. ankietowanych uważa, że Ewa Kopacz dobrze wypełnia swoje obowiązki; źle ocenia ją 27 proc. Dwie trzecie badanych - 66 proc. - dobrze ocenia prezydenta Bronisława Komorowskiego.

W porównaniu z poprzednim miesiącem ocena Rady Ministrów jest nieco lepsza. Odsetek opinii pozytywnych wzrósł o 2 punkty proc. w stosunku do sondażu z października, a o 5 punktów proc. zmniejszyła się grupa krytyków obecnego rządu. Opinii nie wyraziło 13 proc. ankietowanych (więcej o 3 punkty proc.).

Reklama

Wśród tych, którzy dobrze oceniają działalność rządu (32 proc.), 2 proc. wyraża taką opinię zdecydowanie. Spośród krytyków (55 proc.) rządu, zdecydowanie negatywną ocenę wystawia 13 proc.

W stosunku do poprzedniego sondażu - który został przeprowadzony kilka dni po objęciu przez Ewę Kopacz funkcji premiera i wygłoszeniu expose - zwiększyła się o 8 punktów proc. grupa pozytywnie oceniających pracę szefowej rządu, odsetek głosów krytycznych pozostał taki sam (27 proc.).

Wśród tych ankietowanych, zdaniem których Ewa Kopacz dobrze wypełnia obowiązki premiera (40 proc.), zdecydowanie taką opinię wyraziło 3 proc. Spośród krytyków (27 proc.) zdecydowanie krytycznie oceniło ją 7 proc. 33 proc. badanych nie wyraziło swej opinii (mniej o 8 punktów proc.)

66 proc. ankietowanych uważa, że Bronisław Komorowski dobrze wypełnia obowiązki prezydenta - w tej grupie zdecydowanie przekonanych o tym jest 12 proc., a 54 proc. wystawia prezydentowi raczej dobrą ocenę. Spośród 24 proc. krytyków, 18 proc. uważa, że raczej źle wypełnia on obowiązki głowy państwa, a 6 proc. sądzi, że Komorowski robi to zdecydowanie źle. 10 proc. nie wyraziło swej opinii.

W porównaniu z październikiem nie zmienił się odsetek pozytywnie oceniających prezydenta, a grupa krytyków zmniejszyła się o 1 punkt proc.

TNS Polska przeprowadził sondaż w dniach 7-13 listopada 2014 r. na reprezentatywnej grupie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy