Egzamin gimnazjalny 2017

Egzamin gimnazjalny 2017 - angielski i niemiecki. Arkusze CKE i rozwiązania na INTERIA.PL

Dziś już ostatni, trzeci dzień egzaminu gimnazjalnego 2017. Uczniowie zmagają się z językami obcymi. O godz. 9.00 rozpoczął się egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Po przerwie, o godz. 11.00, gimnazjaliści przystąpią do testu na poziomie rozszerzonym. Około południa na portalu Interia.pl opublikujemy arkusze egzaminacyjne CKE z języków angielskiego oraz niemieckiego wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez ekspertów.

Egzamin gimnazjalny z języka obcego odbywa się na dwóch poziomach - podstawowym i rozszerzonym, na każdym z nich trwa 60 minut.

Reklama

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych.

Najwięcej bo aż 298 tys. uczniów zadaje na poziomie podstawowym język angielski. Drugim najczęściej wybieranym przez uczniów językiem jest niemiecki. Na poziomie podstawowym zdaje go 40 tys. gimnazjalistów.

Dni egzaminu gimnazjalnego są w części gimnazjów dniami wolnymi od lekcji. Decyzję w tej sprawie podejmują dyrektorzy szkół.

Zobacz pozostałe arkusze egzaminacyjne wraz z odpowiedziami!

ARKUSZ EGZAMINACYJNY I ODPOWIEDZI z języka angielskiego poziom podstawowy ZNAJDZIESZ TUTAJ

ARKUSZ EGZAMINACYJNY I ODPOWIEDZI z historii oraz wiedzy o społeczeństwie ZNAJDZIESZ TUTAJ

ARKUSZ EGZAMINACYJNY I ODPOWIEDZI z języka polskiego ZNAJDZIESZ TUTAJ

ARKUSZ EGZAMINACYJNY I ODPOWIEDZI z matematyki ZNAJDZIESZ TUTAJ

ARKUSZ EGZAMINACYJNY I ODPOWIEDZI z przedmiotów przyrodniczych ZNAJDZIESZ TUTAJ

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Nie określa się jednak na testach progu zdawalności, co oznacza, że egzaminu nie można nie zdać. Wyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone 16 czerwca 2017 roku. Decydują one o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej.

Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do egzaminu gimnazjalnego 2017 w pierwszym terminie, będzie go pisać w czerwcu. 

Wszystkie arkusze z zadaniami oraz nieoficjalne odpowiedzi publikujemy w naszym raporcie specjalnym - EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017

Kiedy egzamin gimnazjalny może zostać przerwany lub unieważniony?

Śledź nas na Twitterze!

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje