Bezrobocie to największy problem ludzi młodych w Polsce

Piątek, 19 kwietnia 2013 (00:06)

Bezrobocie (74 proc. odpowiedzi) oraz brak środków na usamodzielnienie się (29 proc.) i założenie rodziny (25 proc.) to największe problemy młodych Polaków w percepcji społecznej - ujawnia badanie "Jacy jesteśmy? Polacy sami o sobie" przeprowadzone na zlecenie Faktów INTERIA.PL przez Instytut Badania Opinii Homo Homini.

Zdjęcie

Odpowiedzi na pytanie "Co uważa Pan(i) obecnie za największy problem młodych Polaków?" /Grzegorz Basista /INTERIA.PL
Odpowiedzi na pytanie "Co uważa Pan(i) obecnie za największy problem młodych Polaków?"
/Grzegorz Basista /INTERIA.PL
Marcin Duma: Głównym problemem młodych jest ich sytuacja bytowa

Z naszych badań wynika, że problemem młodych ludzi jest przede wszystkim ich sytuacja bytowa - komentuje dla INTERIA.PL Marcin Duma, prezes Homo Homini. czytaj więcej

Głównym problemem młodych (18-30 lat) jest zdaniem Polaków ich trudna sytuacja ekonomiczna. Pięć najmocniejszych wskazań dotyczy właśnie tej sfery.

Zdecydowanie najczęściej respondenci wskazywali bezrobocie (74 proc.). Inne wymieniane problemy młodych Polaków także pozostają w związku z sytuacją ekonomiczną i zawodową - brak środków na usamodzielnienie się (29 proc.), brak środków na założenie rodziny (25 proc.), umowy śmieciowe (25 proc.) oraz brak perspektyw na rozwój zawodowy (23 proc.).

Reklama

Jedynym często wskazywanym problemem tak ściśle niezwiązanym z sytuacją bytową jest narkomania (23 proc.).

Narkomania uważana jest za zdecydowanie większy problem młodych ludzi niż alkoholizm (tylko 1 proc. wskazań).

Młodzi sami o sobie - problemy młodych w percepcji najmłodszych badanych grupW percepcji grupy najmłodszych badanych Polaków (18-24 lata) umowy śmieciowe wskazywane są jako główny problem, na równi z brakiem pracy i brakiem perspektyw zawodowych (41 proc. respondentów).

Dla nieco starszych respondentów (25-35 lat) umowy śmieciowe tracą na znaczeniu jako problem, a zyskują - brak perspektyw zawodowych (53 proc.) oraz brak środków na założenie rodziny (47 proc.).

Problemy młodych w percepcji starszych

Starsi respondenci zdecydowanie częściej wskazywali bezrobocie jako główny problem młodych ludzi w Polsce (76 proc. w grupie 35-44 lata, 81 proc. w 45-54, 79 w 55-65), rzadziej - brak perspektyw na rozwój.

Opracowanie: Mateusz Lubiński

Podyskutuj na FORUM: Co jest największym problemem młodych ludzi?

Największe problemy młodych ludzi - sonda INTERIA.TV

INTERIA.TV: Największe problemy młodych ludzi

Problemy młodych - szczegółowe wyniki badania

liczba zdjęć: 5

22 kwietnia przedstawimy odpowiedzi Polaków na pytanie "Jakie sytuacje/wydarzenia mogą być według Pana(i) powodem do wstydu w polskim społeczeństwie?. Dowiedz się więcej

POLECANE zwiń