Matura 2012: Arkusze i rozwiązania z matematyki - poziom podstawowy

Wtorek, 8 maja 2012 (13:00)

Publikujemy arkusz z matematyki na poziomie podstawowym oraz zaproponowane przez ekspertów INTERIA.PL rozwiązania zadań. 9 maja zamieścimy zadania oraz zaproponowane rozwiązania z poziomu rozszerzonego.

Zdjęcie

Fot. Tomasz Jodłowski /poboczem.pl
Fot. Tomasz Jodłowski
/poboczem.pl
KLIKNIJ, żeby zobaczyć arkusz.

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Wyjaśnienia do zadań 1-10

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

Srodek odcnika AB =(0,6) współczynnik kierunkowy prostej przech przez punkty Ai B wynosi 2

Czyli prosta prostopadła ma równanie y=-0,5x+b

Podstawiamy współrzędne środka i wyliczamy b=6

Zdjęcie

/
/

kąt PAB =a/2

Kąt ABP = b/2

0Dzielimy równanie przez 2

0<(a+b)/2<90 stopni

Czyli kąt APB =180-(a/2+b/2)

Równanie [0<(a+b)/2<90 stopni ]: (-1)

Zatem 0>-(a+b)/2 >-90

Dodajemy obustronnie 180

180>180-(a+b)/2>90

Zdjęcie

/
/

liczność omega =7^2 =49

A- Iloczyn liczb podzielny przez 6

A=(2,3) (2,6)(3,2) (3,4)(3,6)(4,3)(4,6)(5,6)(6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6)(6,7)(7,6)(1,6)

Liczność A=17

P(A)= 17/49

Zdjęcie

/
/

x=28/2 czyli x=14 (ciąg arytmetyczny)

w ciągu geometrycznym q=3 stad y=42*3

y=126

z=126*3

z=378

Zdjęcie

/
/

Zdjęcie

/
/

s=v*t

Pociąg osobowy 210=v*t

v=210/t

pociąg pospieszny

210=(v+24)*(t-1)

Podstawiamy zamiast v=210/t

Otrzymujemy równanie kwadratowe 4t^2-4t-35=0

Delta=576

t1=3,5 godziny t2<0

czas pociągu pospiesznego wynosi 3,5 minus 1 = 2,5 godz

Zachęcamy do śledzenia na Facebooku maturalnego fanpege'a - tam zamieszczamy wszystkie informacje dotyczące egzaminu. To właśnie na Facebooku najszybciej dowiecie się o tym, że mamy już rozwiązania zadań.

Matematyka wśród przedmiotów obowiązkowych

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy (na poziomie podstawowym). Chętni mogą zdawać te przedmioty także na poziomie rozszerzonym. Mogą też przystąpić do egzaminów z przedmiotów dodatkowych - maksymalnie do sześciu (zdają je na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym).

Reklama

Aby uzyskać świadectwo maturalne maturzyści muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowe także egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Języki obce od 10 maja

10 maja odbędą się egzaminy z języka angielskiego. Terminy egzaminów pisemnych z pozostałych języków obcych ustalono na: 16 maja - niemiecki, 18 maja - rosyjski, 21 maja - francuski, 22 maja - hiszpański, 24 maja - włoski. Na 23 maja wyznaczono też egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruski, litewski i ukraiński) oraz z języka kaszubskiego.

Rano przeprowadzane będą egzaminy na poziomie podstawowym, a po południu na poziomie rozszerzonym.

11 maja będą egzaminy z wiedzy o społeczeństwie (rano) oraz z fizyki i astronomii (po południu), 14 maja - z biologii i z historii, 15 maja - z informatyki i z chemii, 17 maja - z geografii i z filozofii. 25 maja przeprowadzone będą egzaminy z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych.

Matura z matmy - obowiązkowa czy nie? Dołącz do dyskusji na FORUM

POLECANE zwiń