Odwołanie od wyniku matury. Jak to zrobić?

- W przypadku składania wniosku o weryfikację sumy punktów, absolwent powinien pamiętać o tym, aby wątpliwości, które posiada były konkretnie uzasadnione. Więc nie jest to prośba o powtórną ocenę pracy, lecz złożenie wniosku o weryfikację konkretnego zadania - mówi dyrektor OKE w Krakowie Lech Gawryłow.

Maturzysta, posiadający wątpliwości, czy któreś z zadań zostało poprawnie ocenione ma prawo złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów.

Reklama

- Zadnia wskazane (!) przez absolwenta oceniane są przez innego egzaminatora niż ten, który pracę oceniał jako pierwszy - podkreśla w rozmowie z Interią dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Aby uzyskać maturę abiturient - niezależnie czy zdaje ją według nowych, czy według starych zasad - musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służyć ma tylko przy rekrutacji na studia.

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych dla tych abiturientów, którzy nie mogą przystąpić do nich w maju, wyznaczono na dni: 1-17 czerwca.

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 23 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 24-26 sierpnia; prawo do poprawki ma maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu.

Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca; wyniki egzaminów poprawkowych - 12 września.

Co zrobić, by zobaczyć swój arkusz:

Dowiedz się więcej na temat: odwołanie od wyniku matury

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje