W poszukiwaniu zrabowanych dzieł sztuki

Interia patronem międzynarodowej konferencji "Zrabowane-odzyskane"

Portal Interia objął patronatem międzynarodową konferencję ekspercką pt. "Zrabowane - odzyskane. Dobra kultury - przypadek polski", która odbędzie się w Krakowie w dniach 12-14 listopada.

Podczas trzydniowego spotkania, organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Międzynarodowe Centrum Kultury, zostaną przedstawione zagadnienia związane z grabieżą dzieł sztuki w czasie II wojny światowej.

Reklama

Zaproszeni na konferencję badacze zajmą się szeroko pojętą restytucją - opiszą losy dóbr kultury na Ziemiach Wschodnich, straty Żydów polskich oraz prywatnych kolekcjonerów. Podczas naukowego spotkania zostaną również omówione prawne aspekty zwrotu dzieł sztuki Wykład wygłosi między innymi światowej sławy amerykańska badaczka Lynn Nicholas, która opowie o rabunku dzieł sztuki w Europie, odwołując się w szczególności do specyfiki rabunku polskich dóbr kultury.

Wśród prelegentów jest również dr Uwe Hartmann z niemieckiego Biura Badań Proweniencyjnych, a także pracownicy Wydziału Strat Wojennych MKiDN, którzy omówią sposób dokumentowania strat wojennych i swoje doświadczenia restytucyjne.

W trakcie konferencji odbędą się również specjalne warsztaty proweniencyjne, a także sesja terenowa na Zamku Królewskim na Wawelu. Tam zostanie również zaprezentowany odzyskany niedawno obraz "Schody Pałacowe" Francesco Guardiego.

Wszystkie wykłady oraz wydarzenia towarzyszące konferencji będą relacjonowane przez dziennikarzy portalu Interia.

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje