19. Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich

Nad możliwościami kształtowania twórczych i odpowiedzialnych postaw młodzieży zastanawiają się na Jasnej Górze dyrektorzy i nauczyciele szkół katolickich z całego kraju. W sanktuarium rozpoczęło się w czwartek 19. Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich.

Jak podkreślają organizatorzy spotkania z Rady Szkół Katolickich, program uwzględnia m.in. kontekst reformy oświatowej oraz refleksję nad godnością osoby ucznia i nauczyciela. Cytowana przez biuro prasowe sanktuarium siostra Maksymiliana Wojnar wskazała, że od młodego pokolenia oczekuje się twórczości i przedsiębiorczości, ale i odpowiedzialności.

Reklama

- Człowiek jest osobą obdarzoną najwyższą godnością. Kształcenie ogólne musi uwzględniać tę podstawową rzeczywistość, jeżeli ma służyć prawdziwemu rozwojowi człowieka. Same kompetencje i umiejętności zdobyte w szkole nie zawsze służą rozwojowi osoby odpowiedzialnej za siebie, innych ludzi, za dobro wspólne - zaznaczyła siostra Wojnar.

Dlatego myślą przewodnią trzydniowego Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze są słowa Jana Pawła II: "Kształtowaniu umysłu musi koniecznie towarzyszyć formacja sumienia i rozwój życia moralnego, a także wdrażanie do życia społecznego i otwieranie na sprawy całego świata".

Ważnym punktem forum będzie homilia wygłoszona podczas piątkowej porannej mszy przez sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bp. Stanisława Budzika. Bp Budzik wygłosi też tego dnia jeden z pięciu referatów - o tym, że w procesie wychowania wiarygodna jest tylko miłość.

Inne wystąpienia mają dotyczyć wpływu regulacji UE na systemy edukacji w państwach członkowskich, wpływu tendencji współczesnej kultury na kształtowanie u młodzieży twórczych i odpowiedzialnych postaw, roli kultury w edukacji oraz wpływu wyboru koncepcji kształcenia na kształtowanie odpowiednich postaw.

W sobotę odbędzie się natomiast panel dyskusyjny, którego temat określono słowami Jana Pawła II: "Silni w swej tożsamości, bądźmy ludźmi dialogu i wielkodusznej współpracy w tym wszystkim, co jest prawdziwym wzrastaniem młodych". Udział w dyskusji wezmą m.in. naukowcy uczelni katolickich i laickich oraz duchowni.

Szkoły katolickie w Polsce zrzeszone są w Radzie Szkół Katolickich i pozostają pod opieką Konferencji Episkopatu Polski. Do Rady należy 500 placówek - to szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące oraz licea zawodowe. Szkoły te zatrudniają ogółem 9182 nauczycieli; naukę w nich w bieżącym roku podjęło 54153 uczniów.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy