Rozdali stypendia i nagrody

W niedzielę w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości po raz siódmy rozdano stypendia i nagrody Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego działającego przy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Po raz pierwszy wręczono dwa stypendia artystyczne im. Maćka Olbrychta.

Reklama

Na pomysł przyznawania stypendiów wpadła w 2002 roku Ewa Gołębiowska, dyrektorka Zamku. Mogą się o nie ubiegać uczniowie i studenci, którzy są mieszkańcami Śląska Cieszyńskiego i osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Marta Kawulok, przewodnicząca Rady Funduszu Stypendialnego, cieszy się, że każdego roku, dzięki staraniom MZC oraz nowych fundatorów, zwiększa się liczba stypendystów i nagrodzonych.

W tym roku przyznano sześć stypendiów uczniom klas maturalnych (po 900 zł), dwa stypendia studentom pierwszego roku (po 1800 zł, wypłacane w trzech etapach). Oprócz tego wręczono dwie nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia na forum ogólnopolskim i międzynarodowym (po 1000 zł) oraz, po raz pierwszy - dwa stypendia artystyczne im. Maćka Olbrychta, którego głównymi sponsorami są państwo Olbrychtowie (po 2700 zł).

Stypendia dla uczniów klas maturalnych otrzymali: Tomasz Cypcer - uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skoczowie, Arkadiusz Greń - uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Cieszynie, Katarzyna Kozieł - uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle, Jolanta Mucha - uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle, Sara Wala - uczennica LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, Beata Waliczek - uczennica Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Stypendia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej dla tegorocznych absolwentów, którzy są obecnie studentami pierwszego roku otrzymali: Beata Gaś - absolwentka LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie i Urszula Gabryś - absolwentka Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie.

Stypendia artystyczne im. Maćka Olbrychta dla studentów kierunków artystycznych otrzymali: Alicja Bąk - absolwentka Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej, obecnie studentka ASP w Krakowie i Kamil Kuitkowski - absolwent Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej, obecnie student ASP w Krakowie.

Nagrody specjalne dla uczniów o wybitnych osiągnięciach odebrali: Krzysztof Guńka - uczeń I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie i Hubert Pastucha - uczeń Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu.

Katarzyna Kozieł z Ustronia pieniądze chce przeznaczyć na zakup książek. Beata Waliczek zacznie oszczędzać na studia. - Nagroda bardzo mnie ucieszyła. Zawsze jest to jakaś pomoc - cieszy się Beata.

MZC wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, ufundowały także 12 stypendiów pomostowych dla studentów pierwszego roku.

Po 3800 zł otrzymali: Krzysztof Berek - student AGH w Krakowie, Piotr Górniak - student Uniwersytetu Wrocławskiego, Magdalena Greń - studentka AGH w Krakowie, Ewelina Grześkiewicz - studentka Uniwersytetu Śląskiego, Sabina Rabin - studentka ATH w Bielsku-Białej, Wioleta Reminger - studentka Politechniki Wrocławskiej, Bartłomiej Rucki - student Politechniki Krakowskiej, Grzegorz Sojka - student Uniwersytetu Jagiellońskiego, Marek Staniek - student Politechniki Śląskiej, Marcin Szczepaniec - student Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Anna Szkucik - studentka Uniwersytetu Śląskiego, Adrian Zygmański - student Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Janusz Zięba

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje