Najwięcej wniosków o Kartę Polaka we Lwowie i Grodnie

Środa, 21 stycznia 2009 (13:37)

Najwięcej wniosków o Kartę Polaka wpłynęło do konsulatów we Lwowie, Grodnie, Łucku i Brześciu - wynika z informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przedstawionej w środę na posiedzeniu sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Dotychczas złożono ponad 16 tys. wniosków, 85 proc. z nich realizują konsulaty na Ukrainie i Białorusi. Najwięcej wniosków - 38 proc. - wpłynęło do konsulatu we Lwowie. W związku z dużym obciążeniem konsulatów, podjęto decyzję o uruchomieniu dodatkowych konsulatów w Winnicy i Iwano-Frankiwsku na Ukrainie.

Do połowy stycznia wydano 8729 decyzji o przyznaniu Karty Polaka, odmówiono jej w 90 przypadkach. Sześć osób odwołało się od decyzji; odwołanie rozpatrywane jest przez Radę ds. Polaków na Wschodzie.

Reklama

W trakcie dyskusji posłowie zwracali uwagę, że na Litwie nadal nierozwiązana jest sprawa dwóch posłów Sejmasu, którzy posiadają Kartę Polaka. W ubiegłym tygodniu Karta Polaka była przedmiotem rozmów między premierem Donaldem Tuskiem a szefem rządu Litwy Andriusem Kubiliusem.

Problemy w realizacji Karty Polaka zdarzają się też na Białorusi. Podnoszony jest tam - jak podkreślano na posiedzeniu Komisji - fakt, że Karta wydawana jest przez konsula. Mniejsze niż przewidywano zainteresowanie Kartą Polaka jest w Rosji i w Kazachstanie. Natomiast po nowelizacji Karty, umożliwiającej ubieganie się o nią tzw. bezpaństwowców, czyli osób nie posiadających obywatelstwa, wzrosło zainteresowanie nią na Łotwie.

Ustawa o Karcie Polaka weszła w życie 29 marca 2008 roku. Wprowadziła ułatwienia i przywileje dla Polaków zamieszkałych na Wschodzie, gdyż nie jest tam uznawane podwójne obywatelstwo. Umożliwia m.in. refundację wizy Schengen, dostęp do polskich szkół i uczelni, ułatwia uzyskiwanie stypendiów, podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Karta Polaka jest wydawana przez konsula; jest ważna przez 10 lat od momentu przyznania i może być przedłużana na wniosek zainteresowanego, w przypadku osób które ukończyły 65 lat jest ważna dożywotnio.

Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą wykazać swój związek z polskością - w tym przynajmniej bierną znajomość języka polskiego, wykazać, że jedno z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków było narodowości polskiej; bądź przedstawić zaświadczenie organizacji polonijnej o działalności na rzecz kultury i języka polskiego.

INTERIA.PL/PAP
Więcej na temat:lwy | Lwów | karty | karta | Karta Polaka | W.E.
POLECANE zwiń