Portugalia przyznaje obywatelstwo potomkom Żydów sefardyjskich

Rząd Portugalii zatwierdził przepisy przyznające obywatelstwo tego kraju potomkom Żydów sefardyjskich wypędzonych na przełomie XV i XVI w. Nowe prawo uzasadniono potrzebą sprawiedliwości dziejowej.

Zgoda Rady Ministrów na nabywanie - jako drugiego - obywatelstwa Portugalii przez potomków Żydów sefardyjskich była niezbędna, aby wprowadzić w życie ustawę z 2013 r. Przedstawiciele wspólnoty żydowskiej apelowali w ostatnich miesiącach do rządu Pedra Passosa Coelho o zatwierdzenie nowego prawa.

Minister sprawiedliwości Paula Teixeira da Cruz zaznaczyła, że decyzja rządu, pozytywna dla potomków Żydów wypędzonych w XV i XVI w., zbiegła się w czasie z obchodami 70. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Reklama

- Przyznanie obywatelstwa potomkom Żydów sefardyjskich jest aktem sprawiedliwości dziejowej, a także pozytywnym posunięciem w sytuacji rosnącego na kontynencie europejskim antysemityzmu - powiedziała Teixeira da Cruz.

Portugalska minister podkreśliła, że nowe przepisy to przywrócenie utraconego prawa i próba zadośćuczynienia potomkom pokrzywdzonych. - Niemożliwością jest jednak zmiana czegoś, co już się wydarzyło - dodała.

Według nowych przepisów prawo do otrzymania obywatelstwa Portugalii mają osoby o silnych więziach z tym iberyjskim krajem, jego językiem, pochodzące w prostej lub bocznej linii od osób wypędzonych.

- Duże znaczenie w rozpoznaniu rozproszonych po świecie Żydów sefardyjskich może mieć religia. Rabini poszczególnych wspólnot mogą potwierdzić pochodzenie konkretnych osób i to, w jakim obrządku były one wychowane - powiedział dyrektor Muzeum Żydowskiego w Faro Antonio Valente.

Valente przyznał, że większe trudności w potwierdzeniu swego pochodzenia będą mieli potomkowie Żydów, którzy w przeszłości przeszli na chrześcijaństwo.

Z szacunków Muzeum Żydowskiego w Faro wynika, że na przełomie XV i XVI w. w Portugalii żyło około 280 tys. Żydów sefardyjskich. Stanowili oni około 20 proc. populacji tego kraju.

Na rozpatrzenie wniosku o przyznanie obywatelstwa Portugalii oczekuje obecnie kilkaset osób powołujących się na pokrewieństwo z Żydami sefardyjskimi wydalonymi z tego kraju.

Żydzi sefardyjscy napłynęli do Portugalii pod koniec XV w. z Hiszpanii na skutek rozpoczętych tam prześladowań. Początkowo przychylny ich osadnictwu król Manuel I zażądał od nich w 1496 r. przejścia na chrześcijaństwo lub opuszczenia portugalskiego terytorium.

Głównymi kierunkami emigracji pochodzących z Portugalii Żydów były Holandia, Włochy, Anglia oraz Afryka Północna. Część z nich przybyła też na ziemie polskie, osiedlając się na Zamojszczyźnie. Ocenia się, że na świecie żyje dziś około 2,8 mln Żydów pochodzenia sefardyjskiego.

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy