Dodatkowe lekcje z fizyki dla uczniów

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki, udział w wykładach uniwersyteckich, przygotowywanie projektów naukowych to niektóre z działań programu edukacyjnego "Feniks", skierowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.

We wtorek program został zainaugurowany. Program realizuje konsorcjum trzech uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach. UJK koordynuje projekt na terenie województwa świętokrzyskiego.

Reklama

"Feniks" to trzyletni program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach, którego celem jest rozwijanie podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Program ma również rozwijać w uczniach krytyczne i analityczne myślenie oraz pokazać jak samodzielnie wykonywać eksperymenty naukowe.

Podczas wtorkowej inauguracji programu na kieleckiej uczelni spotkali się jego koordynatorzy i nauczyciele fizyki ze szkół biorących w nim udział. Jak powiedział koordynator programu z UJK prof. Wojciech Broniowski, jednym z jego długofalowych efektów ma być większe zrozumienie przedmiotu przez uczniów i wzrost liczby studentów fizyki.

W świętokrzyskim projekt będzie realizowany przez 100 szkół - 67 gimnazjów i 33 szkoły ponadgimnazjalne. W każdej szkole wytypowano po 10 zainteresowanych fizyką uczniów, głównie z pierwszych i drugich klas.

Uczniowie co tydzień będą brali udział w dodatkowych zajęciach - obejmujących dwie godziny lekcyjne - prowadzonych przez fizyków z ich szkół. Będą na nich m.in. przygotowywali projekty doświadczalne, które na koniec każdego semestru będą oceniane w ogólnowojewódzkim konkursie. Wykładowcy uniwersyteccy dwa razy w roku szkolnym przyjadą z wykładami dla wszystkich uczniów do każdej ze szkół. Raz w semestrze uczniowie wezmą udział w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach na uczelni.

Fizycy wezmą udział w seminariach metodycznych dotyczących programu. Pracownie fizyczne szkół zostaną wyposażone w materiały i sprzęt potrzebny do wykonywania doświadczeń.

Najbardziej aktywni z uczniów pojadą na obozy naukowe. Będą także rywalizowali w Internetowej Lidze Fizycznej -rozwiązując zadania poprzez multimedialny portal. Portal będzie także platformą wymiany materiałów dydaktycznych i aktualności o projekcie. Znajda się na nim blogi i listy dyskusyjne uczniów, nauczycieli i wykładowców.

Całkowity koszt programu realizowanego - w trzech regionach - ze środków programu operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego, to prawie 16 mln zł.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje