Kielce: Utrudnienia w ruchu

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w nocy z dnia 7/8 listopada nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie prowadzonych robót związanych z przebudową skrzyżowania ulic: Sandomierska - Źródłowa - Al. IX Wieków - Al. Solidarności .

Ze względów technologicznych zamknięte zostaną dla ruchu kołowego następujące odcinki ulic:

Reklama

- j. zachodnia ul. Źródłowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zdrojową do skrzyżowania z Al. IX Wieków Kielc ,

- j. zachodnia Al. Solidarności na odcinku od skrzyżowania z Al. IX Wieków Kielc do skrzyżowania z ul. Starodomaszowską, a ruch będzie odbywał się dwukierunkowo, po jezdniach wschodnich ul. Źródłowej i Al. Solidarności.

Ponadto zamknięte zostaną dla ruchu kołowego:

- j. południowa Al. IX Wieków Kielc na odcinku od skrzyżowania z Źródłową do skrzyżowania z ul. Kościuszki,

- j. północna Al. IX Wieków Kielc na odcinku od skrzyżowania z Al. Solidarności do skrzyżowania z ul. Starodomaszowską,

Na czas trwania w/w robót (planowany termin zakończenia - 10 listopada, godz. 24.00 ) wprowadzone zostaną następujące objazdy:

- dla pojazdów jadących al. Solidarności, w kierunku Lublina i Sandomierza objazd ulicami: Źródłową, Tarnowską, Boh. Warszawy i Szczecińską;

- dla pojazdów jadących ul. Sandomierską, w kierunku Łodzi i Warszawy objazd będzie skierowany w ulice: Poleską , Żniwną i Świętokrzyską;

- dla pojazdów jadących ul. Sandomierską, w kierunku Tarnowa i do ul. Seminaryjskiej objazd ulicami: Szczecińską i Boh. Warszawy;

- dla pojazdów jadących ul. Źródłową w kierunku Krakowa i Częstochowy ruch poprowadzony będzie Al. Solidarności do ul. Świętokrzyskiej;

- dla pojazdów jadących Al. IX Wieków Kielc w kierunku Warszawy i Al. Solidarności objazd ulicami: Warszawską i Świętokrzyską;

-dla pojazdów jadących Al. IX Wieków Kielc, w kierunku Lublina, Tarnowa, Sandomierza i ul. Sandomierskiej objazd ulicami: Warszawską, Świętokrzyską, Al. Solidarności, Źródłową, Tarnowską, Boh. Warszawy i Szczecińską;

- dla pojazdów jadących ul. Tarnowską lub ul. Zagórską, w kierunku Al. IX Wieków objazd ulicami: Zagórską i Kościuszki;

- dla pojazdów jadących ul. Tarnowską lub ul. Seminaryjską w kierunku Lublina i Sandomierza objazd ulicami Boh. Warszawy i Szczecińską.

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony miasta Kielce.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje