"Świętokrzyski Anioł Dobroci"

Do 10 listopada można zgłaszać inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka, w plebiscycie "Świętokrzyski Anioł Dobroci".

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Reklama

Celem Plebiscytu jest promowanie i wyróżnienie pracowników instytucji oraz organizacji działających w zakresie pomocy społecznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Plebiscyt ma na celu uhonorowane instytucji pomocy społecznej, stowarzyszeń, organizacji pomocy społecznej, ale także osób fizycznych szczególnie zaangażowanych w działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, ubogich, niezaradnych życiowo oraz osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Każda edycja Konkursu obejmuje okres 1 roku kalendarzowego. Nagrody - Statuetki przyznawane są tylko w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. "Świętokrzyski Anioł Dobroci" - to symbol opieki, mocy, cierpliwości, mądrości, prawdy, pocieszenia i ochrony przed złem to wyraz uznania za "Pomoc udzielana drugiemu człowiekowi, świadectwo człowieczeństwa i ludzkiej wrażliwości". Wręczenie nagród oraz podsumowanie konkursu odbywać się będzie podczas wojewódzkich obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, 21 listopada.

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony województwa świętokrzyskiego.

.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje