Wielki Test z Języka Angielskiego w Krakowie

W niedzielę odbył się w Krakowie Wielki Test z Języka Angielskiego. Uczestnicy spotkali się w Nowohuckim Centrum Kultury, by sprawdzić swoje językowe umiejętności.

Niedziela, godz. 11:30. W krakowskim NCK-u dwie długie kolejki. Jedna dla osób poniżej 18. roku życia, druga - dla starszych uczestników. Wszyscy zgłosili się wcześniej do Wielkiego Testu z Języka Angielskiego.

Reklama

Dla poszczególnych grup wiekowych przygotowano osobne testy: dziecięcy (8-12 lat), TOEFL Junior® (13-17 lat) oraz TOEIC® (18 lat i więcej).

Testy, jak czytamy na stronie organizatora, sprawdzają przybliżony poziom znajomości gramatyczno-leksykalnej języka angielskiego w skali CEFR. Skala CEFR, zdefiniowana przez Radę Europy w dokumencie "Common European Framework of Reference", została opracowana dla uproszczenia i ujednolicenia poziomów znajomości języków obcych dla osób od 13. roku życia.

Najmłodsi na napisanie "egzaminu" mieli 35 minut. Pozostali - 75 minut.

W pełnym skupieniu, bez możliwości wcześniejszego opuszczenia sali, a tym bardziej ściągania, ochotnicy odpowiadali na pytania, sprawdzające nie tylko gramatykę, ale również umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Test w 78 miastach

Wielki Test Języka  Angielskiego jest ogólnopolską inicjatywą społeczno-edukacyjną.

Równolegle z mieszkańcami Krakowa swoje umiejętności językowe sprawdzali mieszkańcy 77 innych miast.

Po raz pierwszy w testach wykorzystano fragmenty najbardziej prestiżowych egzaminów na świecie - TOEIC i TOEFL.

Celem akcji - poza sprawdzeniem kompetencji z języka angielskiego - jest przedstawienie każdemu uczestnikowi wyniku wraz z opisem poziomu.

Organizatorzy udostępnią również uśredniony wynik na skali CEFR dla Krakowa. Pod uwagę zostaną wzięte jedynie wyniki testów podlegające tej skali, a więc pisane przez osoby od 13. roku życia.

Informacje dla uczestników

Uczestnicy poznają wyniki testu do 30 września. Informacje o liczbie uzyskanych punktów zostaną wysłane na podane adresy mailowe.

Osoby, które pisały egzamin, powinny odebrać swoje arkusze w siedzibie organizatora między 30 września a 20 grudnia.

Zadania z Wielkiego Testu na stronach Interii

Interia udostępni arkusze, z którymi zmierzyli się 14 września uczestnicy testu. Zadania wraz z kluczem odpowiedzi zostaną opublikowane w serwisie Fakty.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje