Festiwal dziecięcych zespołów folklorystycznych

Rozdaniem nagród i koncertem galowym zakończył się w Węgorzewie XIII Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski ufundował dla najmłodszego uczestnika festiwalu rower. Otrzymał go 8 letni Rosjanin z Kozackiego Zespołu Pieśni i Tańca z Kubania. Dzieci otrzymały od Wojewody także: namiot, śpiwory i sprzęt turystyczny.

Reklama

Festiwal w Węgorzewie zebrał zespoły folklorystyczne z Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Łotwy i Sri Lanki , aby pokazać różnorodność folkloru i bogactwo kulturowe zespołów polonijnych i etnicznych mniejszości narodowych, zamieszkujących tereny Polski.

Na węgorzewskiej scenie plenerowej przez trzy dni prezentowały swój dorobek artystyczny wspaniałe zespoły, a życzliwa węgorzewska publiczność wielkimi brawami nagradzała każdy występ dzieci i młodzieży z różnych państw.Głównym organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie "Czeremosz" z Węgorzewa.Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych w Węgorzewie - jest jedyną imprezą tego typu w Polsce.

Do tego przedsięwzięcia zaproszone zostały narodowości, które mają ze sobą sporadyczne kontakty i często podobne doświadczenia. Inność kultury nie stanowi przeszkody w rozwoju przyjaznych stosunków, wychowaniu w duchu tolerancji, a przeciwnie może powiększyć wspólny dorobek i uświadomić, na co dzień.

Ponadto takie spojrzenie na aspekt współistnienia narodów służy poszerzaniu horyzontów myślowych młodego pokolenia, które należy kierować na właściwy tor w tej dziedzinie.

Teren Mazur jest regionem zamieszkałym przez wiele grup narodowościowych, etnicznych i religijnych będących niewątpliwie źródłem różnorodności oraz bogactwa kulturowego. W ostatnim czasie budzi się zainteresowanie folklorem tych grup i zrozumienie zasady, że "kultura mniejszości narodowych jest wzbogaceniem kultury kraju, w którym mniejszości zamieszkuje".

Istniejące zespoły amatorskie i grupy etniczne nie zawsze posiadają poczucie wartości własnej kultury i potrzebę jej prezentacji.

Rzadko pokazują się na forum wielonarodowościowej społeczności, w której żyją, elementy charakterystyczne dla własnej tradycji, w tym również takie jak: dziecięce gry i zabawy, tańce i śpiew.Tego typu kontakt to połączenie przyjemnego z pożytecznym, które prowadzi do przenikania się kultur i wzajemnej informacji o sobie. Z owego poznania wyniknie zbliżenie i przyjacielska więź.

W Festiwalu wzięli udział:

Zespół Tańca Ludowego CZEREMOSZ (Węgorzewo. Polska)

Zespół Tańca Ludowego JOTWA (Puńsk. Polska)

Zespół Tańca Ludowego SŁONECZKO (Borisów. Białoruś)

Zespół Pieśni i Tańca WOŁYŃSKIE SŁOWIKI (Łuck. Ukraina)

Narodowy Zespół Tańca Ludowego JUNOŚĆ (Orsk. Rosja)

Zespół Tańca Ludowego ROZTOCZE (Tomaszów Lubelski. Polska)

Narodowy Zespół Tańca Ludowego TANOK (stanica Kalininskaja. Krasnodarski Kraj. Rosja)

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "TURNIĆKA" (Liptovska Teplićka, Slovakia)

Zespół Folklorystyczny LAKRANGA PERFORMING ARTS CENTRE (Colombo, Sri Lanka)

Narodowy Zespół Tańca Ludowego KARPATY (Lwów. Ukraina)

Zespół Pieśni i Tańca "POLTEX" (Łódź. Polska)

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony olsztyńskiego urzędu wojewódzkiego.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy