Pomóżmy Emilowi

Emil ma epilepsję, nie widzi i nie chodzi z powodu porażenia czterokończynowego. Od lat trwa walka o zdrowie i choćby namiastkę normalnego dzieciństwa dla dziecka.

Emil Dziamski ma 10 lat i cierpi na mózgowe porażenie dziecięce wywołane ciężką chorobą mózgu. Prowadzona od lat rehabilitacja w specjalistycznych ośrodkach w Polsce zmusza rodziców wychowujących Emilka i jego trójkę rodzeństwa do ponoszenia kosztów przewyższających ich możliwości finansowe.

Reklama

Dzięki Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko" istnieje możliwość sfinansowania leczenia i rehabilitacji Emila w specjalistycznym ośrodku "Zabajka" w Złotowie.

Chcąc przekazać 1% podatku dochodowego wybranej organizacji pożytku publicznego, w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wskazują Państwo nazwę organizacji i kwotę 1%.

Red.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje