Są etaty dla policjantów

Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej informuje, iż dysponuje wolnymi miejscami pracy. Poniżej podajemy wymagania, jakie muszą spełnić potencjalni kandydaci na policjantów.

Kandydaci do służby muszą posiadać obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie (wyjątek stanowi służba w oddziałach prewencji) oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Muszą także korzystać w pełni z praw publicznych oraz być niekaranymi.

Reklama

Mężczyźni mogą zostać przyjęci do służby w policji po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy.

Po złożeniu w kadrach kandydaci na policjantów przechodzą najpierw rozmowę wstępną. Potem następuje test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny i badanie przed komisją lekarską. Na temat kandydata zostaje również przeprowadzony wywiad środowiskowy.

Wszystkie informacje dotyczące zasad rekrutacji zainteresowani znajdą na stronie internetowej: www.policja.pl/rekrutacja.

EM

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje