Reklama

Reklama

W wałbrzyskiej kopalni powstanie Park Wielokulturowy

Na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" w Wałbrzychu w maju wejdą pierwsze ekipy budowlane, które rozpoczną rewitalizację obiektów byłej Kopalni Węgla Kamiennego (KWK) "Julia" w Wałbrzychu.

Projekt rewitalizacji będzie współfinansowany przez Unię Europejską, jego koszt to 52 mln zł.

Reklama

Jak poinformowała Ewa Frąckowiak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Wałbrzychu teren byłej KWK "Julia" po rewitalizacji będzie atrakcyjną przestrzenią publiczną.

Zostaną tu zlokalizowane m.in. instytucje kultury, siedziby organizacji pozarządowych, restauracje, kawiarnie, pensjonat, klub muzyczny Montownia, Europejskie Centrum Ceramiki Unikatowej, zespół sportowo-rekreacyjny.

Na terenie byłej kopalni znajdować się będą też liczne place, przestrzeń publiczna z eksponatami muzealnymi i elementami małej architektury. W ramach planowanej koncepcji zagospodarowania terenu planuje się również udostępnienie zwiedzającym podziemnej trasy muzealnej, w której eksponowane będą wielkogabarytowe urządzenia: pompy, wentylatory, systemy instalacyjne, transport podziemny.

Kopalnia "Julia" powstała z połączenia 15 małych kopalń prowadzących eksploatację węgla na terenie gminy Biały Kamień od XVI w. Początkowo eksploatacja prowadzona była sposobem odkrywkowym.

Projekt rewitalizacji i adaptacji na cele kulturalne byłej KWK "Julia" otrzymał dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt projektu to ponad 52 mln zł, z czego dofinansowanie z UE wyniesie 35,7 mln zł.

Frąckowiak wyjaśniła, że w lipcu 2010 r. prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski powołał Radę Honorową projektu rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK "Julia".

- Wcześniej, od momentu utworzenia Muzeum Przemysłu i Techniki sporządzane były różne koncepcje i analizy dotyczące zagospodarowania poszczególnych obiektów zlokalizowanych na terenie byłej KWK "Julia". Niemniej jednak gmina Wałbrzych nie dysponowała kompleksową koncepcją zagospodarowania terenu, a część dotychczasowych opracowań zdezaktualizowała się - opowiadała Frąckowiak.

W związku z tym przystąpiono do opracowania koncepcji zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum Przemysłu i Techniki. W 2007 r. gmina Wałbrzych otrzymała na ten cel dotację w wysokości 200 tys. zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 302 tys. zł.

W efekcie pracy biura projektowego powstały trzy warianty koncepcji zagospodarowania terenu, które poddane zostały konsultacjom społecznym. Konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Wałbrzycha i regionu. Ostatecznie wybrany został docelowy wariant koncepcji. Zgodnie z nim wszystkie obiekty wpisane do rejestru zabytków zostaną zachowane. Wszystkim budynkom przywrócony zostanie pierwotny kształt. Rewitalizacja powinna się zakończyć do 2013 r.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy