Wrocław - organizacja ruchu

CMENTARZ OSOBOWICKI
Od 25 października w rejonie cmentarza Osobowickiego na ul. Łużyckiej obowiązują ograniczenia w parkowaniu pojazdów. Dla komunikacji indywidualnej od 25 października 2004r. działa parking niestrzeżony na 250 miejsc postojowych położony pomiędzy cmentarzem, a nasypem kolejowym. 30, 31 października i 1 listopada zamyka się dla ruchu kołowego, dla kierunku z centrum miasta z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI następujące ulice:
ul. Reymonta - na odcinku od ul. Kleczkowskiej do ul. Na Polance
ul. Osobowicką na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego
ul. Bezpieczną
ul. Łużycką

Reklama

Ul. Osobowicka na odcinku od ul. Łużyckiej do bramy głównej cmentarza przeznaczona zostaje wyłącznie dla potrzeb komunikacji zbiorowej. Postój taxi wyznaczono na ul. Osobowickiej przed skrzyżowaniem z ul. Łużycką. Na ul. Reymonta na odcinku od ul. Łowieckiej do ul. Kleczkowskiej torowisko tramwajowe przeznaczone będzie wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej. Na ul. Kleczkowskiej od ul. Reymonta do ul. Struga zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu.

Dla obsługi zachodnich rejonów miasta przeznaczony zostanie most Milenijny. Parking bezpłatny dla potrzeb komunikacji indywidualnej usytuowano na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej przy ul. Obornickiej funkcjonować będzie od dnia 30 października do 1 listopada w godzinach 7.00-22.00. Dojazd do parkingu odbywać się będzie następującymi ulicami:
Z KIERUNKU PÓŁNOCNEGO Poznań, Leszno:
ul. Żmigrodzką
ul. Paprotną
ul. Obornicką
Z KIERUNKU POŁUDNIOWEGO - Jelenia Góra, Kudowa Zdrój, Wałbrzych:
mostem Uniwersyteckim
ul. Drobnera
ul. Łokietka
ul. Trzebnicką
mostem Trzebnickim
ul. Żmigrodzką
ul. Broniewskiego
ul. Obornicką
Z KIERUNKU ZACHODNIEGO - Zielona Góra, Lubin:
ul. Kosmonautów
ul. Lotniczą
Obwodnicą Śródmiejską
mostem Milenijnym
ul. Osobowicką
ul. Jarocińską
ul. Ćwiczebną
ul. Obornicką
Z KIERUNKU WSCHODNIEGO - Opole , Oława:
ul. Drobnera
ul. Probusa
ul. Trzebnicką
mostem Trzebnickim
ul. Żmigrodzką
ul. Broniewskiego
ul. Obornicką
Obsługa komunikacyjna mieszkańców osiedli Osobowice i Rędzin (komunikacja indywidualna), odbywać się będzie ul. Obornicką i ul. Kaczeńcową lub mostem Milenijnym. Dojazd z osiedli Osobowice i Rędzin do centrum możliwy będzie ul. Ćwiczebną i ul. Obornicką lub mostem Milenijnym. Obsługa komunikacyjna mieszkańców osiedla Różanka w dniach 30, 31 października i 1 listopada będzie prowadzona wyłącznie od ul. Bałtyckiej i ul. Jugosłowiańskiej (dojazd do osiedla).

CMENTARZ GRABISZYŃSKI
W dniu 25 października dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego jezdnię boczną ul. gen. Józefa Hallera na odcinku od ul. Grabiszyńskiej do wyjazdu ze stacji paliw.

W dniach 30, 31 października i 1 listopada zamyka się dla ruchu kołowego z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI ulicę Grabiszyńską na odcinku od ul. Ostrowskiego do ul. Jordanowskiej.
Wprowadza się jeden kierunek ruchu dla komunikacji indywidualnej na ul. Ostrowskiego od ul. Grabiszyńskiej. Ulica Ostrowskiego pozostaje dwukierunkowa wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej. Postój taxi wyznaczono przy ul. Fiołkowej.
Przystanek końcowy (pętla) autobusowych linii specjalnych zlokalizowano przy ul. Grabiszyńskiej - brama boczna cmentarza.
Parkingi dla komunikacji indywidualnej zorganizowano przy:
ul. Ostrowskiego 7 na terenie firmy TWINS Company International Ltd. Parking strzeżony płatny funkcjonować będzie w dniach 30, 31 października i 1 listopada w godz. 7.00-20.00. Cena za jednorazowy wjazd na parking - 4zł (liczba miejsc postojowych na parkingu: 160),
łączniku do ul. Klecińskiej - parking bezpłatny na terenie firmy WABCO Polska Sp. z o.o. Parking funkcjonować będzie w dniu 31 października od godz. 14.00 i 1 listopada (liczba miejsc postojowych na parkingu: 300).

CMENTARZ ŚW. RODZINY - ul. SMĘTNA
W dniach 30, 31 października i 1 listopada zamyka się dla ruchu kołowego ulice:
Smętną,
Narcyzy Żmichowskiej,
Emilii Plater,
Partyzantów - na odcinku od ul. Monte Cassino do ul. Smętnej,
Adama Mickiewicza (jezdnia boczna).

CMENTARZ ŚW. WAWRZYŃCA - ul. BUJWIDA
Dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego ul. Bujwida na odcinku od ul. Sopockiej do wjazdu na teren ogródków działkowych.
W dniach 30, 31 października i 1 listopada zamyka się dla ruchu kołowego następujące ulice:
Bujwida na odcinku od ul. Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych,
Sopocką,
Liskego,
Czerwonego Krzyża.
Istnieje możliwość parkowania na osi Grunwaldzkiej, na północnej jezdni na odcinku od ul. Bujwida do ul. Norwida oraz na jezdni południowej na odcinku od ul. Norwida do Wybrzeża Ludwika Pasteura wykorzystując jeden pas ruchu.

CMENTARZ ŚW. DUCHA - ul. BARDZKA
Dla potrzeb komunikacji indywidualnej w rejonie cmentarza zorganizowany zostanie parking na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Handlu Chemikaliami Chemia - Wrocław S.A. przy ul. Buforowej 2. Opłata za parkowanie wynosić będzie 2 zł za każdą rozpoczęta godzinę postoju. Dodatkowo w dniach 30,31 października i 1 listopada 2004r. zostanie wyznaczony parking na poboczu ul. Konduktorskiej. W dniach 30 i 31 października zostaną wprowadzone ograniczenia w parkowaniu pojazdów wzdłuż ulicy Bardzkiej na odcinku od ul. Krynickiej do ul. Terenowej.
W dniu 1 listopada ul. Bardzka na odcinku od ul. Morwowej do ul. Terenowej przeznaczona zostaje wyłącznie dla potrzeb komunikacji zbiorowej i taxi. Dla komunikacji indywidualnej dla kierunku z centrum miasta dojazd do parkingów poprowadzono od ul. Bardzkiej następującymi ulicami: Morwową, Gazową, Mościckiego, Wiaduktową, Konduktorską do ul. Buforowej. Na ul. Morwowej zostanie wprowadzony w tym dniu jeden kierunek ruchu od ul. Bardzkiej do ul. Tarnogajskiej.

CMENTARZE PRZY ULICACH:
- JERZMANOWSKIEJ,
- TRZMIELOWICKIEJ,
- ZABRODZKIEJ,
- GORLICKIEJ,
- DZIAŁKOWEJ.
Wprowadza się zakazy zatrzymywania się pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy.

CMENTARZ PRZY ul. ZŁOCIENIOWEJ
Zamyka się dla ruchu kołowego ślepy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ul. Starodębowej oraz ul. Przylaszczkową od strony ul. Malwowej.

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA:
Część sygnalizacji w bezpośrednim rejonie cmentarzy Osobowickiego i Grabiszyńskiego oraz na trasach dojazdowych będzie pracować według programu "światło żółte pulsujące".

We wszystkich newralgicznych punktach dojazdowych do cmentarzy będą wystawione posterunki policji, straży miejskiej i służb MPK. Linia będzie kursować 1.11.

322
Grabiszyńska - ul. Grabiszyńska - ul. Klecińska - ul. Strzegomska - ul. Chociebuska - ul. Rogowska - ul. Żernicka - ul. Kołobrzeska - ul. Koszalińska - ul. Bystrzycka - ul. Balonowa - ul. Horbaczewskiego - ul. Na Ostatnim Groszu - ul. Legnicka - ul. Wejherowska - ul. Popowicka - most Tysiąclecia - ul. Osobowicka - ul. Reymonta - pl. Staszica - ul. Pomorska - ul. Dubois - ul. Drobnera - pl. Bema - ul. Sienkiewicza - ul. Grunwaldzka - most Szczytnicki - ul. Kochanowskiego - ul. Brücknera - ul. Krzywoustego - ul. Kiełczowska - ul. Wrocławska - Kiełczów Linia będzie kursować od 30.10 do 1.11.

323
Kozia - ul. Malicka - ul. Brodzka - ul. Stabłowicka - ul. Główna - ul. Marszowicka - ul. Wolska - ul. Średzka - ul. Trzmielowicka - ul. Płońskiego - Lenica. W kierunku powrotnym od pętli Lenica przez ul. Średzka - ul. Wolska i dalej po trasie. Linia będzie kursować 1.11.

334
Buforowa - ul. Buforowa - ul. Bardzka - ul. Kamienna - pl. Powstańców Śląskich - ul. Zaporoska - ul. Krucza - ul. Inżynierska - al. Pracy - ul. Hallera - ul. Grabiszyńska - Grabiszyńska Cmentarz (pętla przy II bramie Cmentarza)

Linia będzie kursować 1.11.

335
Bajana - ul. Bajana - ul. Lotnicza - ul. Górnicza (powrót Hutnicza) - ul. Pilczycka - ul. Gwarecka - ul. Dokerska - ul. Kozanowska - ul. Pilczycka - ul. Popowicka - most Tysiąclecia - ul. Osobowicka - ul. Reymonta - pl. Staszica - ul. Pomorska - ul. Dubois - ul. Drobnera - ul. pl. Bema - ul. Sienkiewicza - most Szczytnicki - ul. Kochanowskiego - ul. Brűcknera - ul. Krzywoustego - ul. Bora-Komorowskiego - ul. Irkucka - ul. Królewska - ul. Zatorska - pętla Zakrzów - ul. Okulickiego - ul. Przedwionie - ul. Starodębowa - ul. Azaliowa - ul. Pawłowicka - Pawłowice

Linia będzie kursować 1.11.

342
Nowy Dwór - ul. Rogowska - ul. Strzegomska - estakada Gądowianka - ul. Na Ostatnim Groszu - ul. Legnicka - ul. Wejherowska - ul. Pilczycka - most Tysiąclecia - ul. Osobowicka - ul. Łużycka - ul. Bezpieczna - ul. Obornicka - ul. Broniewskiego - ul. Kasprowicza - pl. Daniłowskiego - ul. Berenta - ul. Boya -Żeleńskiego - al. Kromera - Kromera. W kierunku powrotnym od ul. Broniewskiego przez ul. Bałtycką - ul. Jugosławiańską - ul. Łużycką i dalej bez zmian. Linia będzie kursować 1.11.
W dniu 1.11.2004 r. komunikacja autobusowa będzie kursować wg sobotnich rozkładów jazdy: linia 146 będzie kursować od ul. Świeradowskiej do pętli linii 145 przy ul. Buforowej, linia 118 będzie kursować od 9.00 do 17.00 co 30 minut, linia N będzie kursować w obydwu kierunkach: od ul. Kiełczowskiej przez ul. Poleską - ul. Litewską - ul. Żmudzką - ul. Kiełczowską - Cmentarz Kiełczowski; linie: K - w kierunku Świeradowskiej, 118 - w kierunku Rędzina, 142 - w kierunku ul. Osobowickiej, od ul. Broniewskiego pojadą - ul. Bałtycką - ul. Jugosłowiańską - ul. Łużycką i dalej swoimi trasami.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje