Kolonie z miastem

515 dzieci z Torunia wyjedzie podczas tegorocznych wakacji na kolonie finansowane z budżetu miasta. To już kolejny rok akcji, której celem jest pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. 7 sierpnia 2008 r. dzieci wypoczywające w Zbicznie odwiedzi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Dwa tygodnie nad morzem, w górach czy nad jeziorem to nie tylko okazja do opuszczenia miejskich murów, do radosnego wypoczynku i zabawy. W grupie, pod okiem życzliwych opiekunów dzieci pochodzące często z trudnych środowisk mają okazję nauczyć się wielu przydatnych umiejętności, samodzielności i zasad poprawnego zachowania. Podczas wypoczynku realizowane są też m.in. programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Reklama

Organizatorem kolonii jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym roku w ramach kolonii finansowanych przez Gminę Miasta Toruń ze środków Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych turnusy odbędą się w następujących miejscach:

• W Zbicznie nad jeziorem Sośno, w Ośrodku Wypoczynkowym Caritas - od 27.06.2008 r. do 22.08.2008 r., w trakcie 4 turnusów kolonijnych wypoczywać będzie 160 dzieci.

• W Poroninie nad rzeką Poroniec, w Domu Wypoczynkowym "Janina" - od 02.07.2008 r. do 26.08.2008 r., w trakcie 4 turnusów kolonijnych wypoczywać będzie 165 dzieci.

• W Kątach Rybackich, w Ośrodku Wypoczynkowym "Panorama" - od 02.08.2008 r. do 30.08.2008 r., w trakcie 2 turnusów kolonijnych wypoczywać będzie 190 dzieci.

Aby otrzymać dofinansowanie na tego typu kolonie należy spełniać warunki wyszczególnione w ustawie o pomocy społecznej, art. 8 i 41. W szczególności brane pod uwagę jest tu kryterium dochodowe, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie powinien przekroczyć 316 zł.

W najbliższy czwartek, 7 sierpnia 2008 r., ok. godz. 10. Michał Zaleski odwiedzi kolonistów wypoczywających nad jeziorem w Zbicznie. Prezydent spędzi z nimi kilka godzin m.in. na wspólnym obiedzie oraz wycieczce do miasta. Jak co roku dzieci otrzymają od prezydenta drobne upominki.

Informacja pochodzi z oficjalnej strony UM Toruń.

Reklama

Reklama

Reklama