Modernizują basen

Trwa modernizacja basenu Zespołu Szkół Elektrycznych, którą w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Elektrycznych wraz z basenem i budową ogólnodostępnego boiska piłkarskiego przy ul. Toruńskiej we Włocławku - kompleks basenowy" wykonuje Zakład Budowlano - Handlowy "MIGBUD" z Lipna.

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę kompleksu basenowego w tym: roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne: wod. - kan. i c.o., instalację wentylacyjną, modernizację instalacji technologicznej maszynowni basenu, osuszanie ścian zewnętrznych maszynowni basenu, termomodernizację (dach i elewacja), instalację odgromową oraz malowanie elewacji zgodnie z zatwierdzoną kolorystyką.

Reklama

Reklama

Reklama