Powstanie boisko przy Storczykowej

Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy ul. Storczykowej w Toruniu zostanie wsparta 200 tys. zł przez Ministerstwo Sportu. To sukces nowo powstałego Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia.

Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia - na wniosek złożony w ramach realizacji programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży"ogłoszony przez Ministra Sportu - otrzymał dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł na projekt pn. "Boisko wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży przy ul. Storczykowej w Toruniu".

Reklama

Wysokość dofinansowania toruńskiego projektu to kwota maksymalna, jaką przewidziało Ministerstwo Sportu w powyższym programie inwestycyjnym. I o taką kwotę wnioskowała Gmina Miasta Toruń. Program realizowany jest przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Termin składania wniosków wraz z kompletem niezbędnych załączników upłynął 30 kwietnia 2007 roku.

Całkowity koszt przedsięwzięcia brutto wraz z dokumentacją projektowo-techniczną wynosi 417.806,95 zł. Środki własne gminy to 217.806,95 zł, kolejne 200.000 zł zostanie pokryte z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które uruchamiane będą na podstawie zaakceptowanych, niezapłaconych przez wnioskodawcę faktur lub rachunków po wykorzystaniu środków własnych i po zakończeniu wykonania całego zakresu rzeczowego potwierdzonego protokółem odbioru.

Boisko wielofunkcyjne ogólno dostępne dla mieszkańców Torunia stanowi część przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Centrum Sportu i Rekreacji dla Dzieci i Młodzieży w Toruniu przy ul. Storczykowej. Nowoczesna, kompleksowa baza sportowo-rekreacyjna obejmująca: boiska wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej, skatepark, tor-cross rowerowy, ścieżki zdrowia i plac zabaw dla dzieci ma zapewnić warunki i bezpieczeństwo do uprawiania sportu i rekreacji w Toruniu.

Podstawowe parametry boiska wielofunkcyjnego przy ul. Storczykowej: wymiary: 22x44 m, nawierzchnia: akrylowa, podbudowa: asfaltobeton o grubości 6 cm ze spadkiem poprzecznym 0,8%, obrzeże boiska: betonowe o wymiarach: 6x20 cm, ogrodzenie: na całym obwodzie boiska o wysokości do 4 metrów wraz z dwoma wejściami: jednym technicznym umożliwiającym wjazd o szerokości min. 2,5 m oraz furtka, urządzenia sportowe: tablice do koszykówki na wysięgnikach, bramki aluminiowe do piłki ręcznej.

Boisko przeznaczone będzie do rozgrywek piłki ręcznej i koszykowej oraz gier i zabaw dla dzieci najmłodszych. Efekt użytkowy dla sportu i społeczności lokalnej można określić w następujący sposób.

Z boiska wielofunkcyjnego, ogólnie dostępnego, bezpłatnego dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Torunia będzie korzystała społeczność szkolna ze szkół i przedszkoli zlokalizowanych na osiedlu Wrzosy, tj. około 1200 dzieci i młodzieży oraz mieszkańcy z osiedla.

Obiekt będzie wykorzystany ponadto do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym, a także podczas kampanii letniej "Radosne, bezpieczne wakacje"prowadzonej przez miasto cyklicznie dla dzieci pozostających w Toruniu podczas wakacji.

W ramach organizacji sportu szkolnego dzieci i młodzieży będą prowadzone eliminacyjne i finałowe rozgrywki miejskie w piłkę koszykową oraz piłkę ręczną szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych w tej części miasta. Średnio w ciągu roku kalendarzowego w rozgrywkach organizowanych przez Wydział Sportu i Rekreacji UMT weźmie udział około 600 dzieci i młodzieży. Ponadto przewiduje się organizację turniejów osiedlowych w grach zespołowych, w których weźmie udział około 200 dzieci.

Z boiska korzystać będą także najmłodsze dzieci w wieku 7-9 lat, dla których będą organizowane gry i zabawy ruchowe kształcące umiejętności sprawnościowe na tym poziomie rozwoju fizycznego - około 100 dzieci. Z boiska korzystać będą mieszkańcy osiedla Wrzosy aktywnie i świadomie uprawiając sport i rekreację preferując zdrowy tryb życia, a także organizując festyny i pikniki środowiskowe integrujące społeczność lokalną.

Przewidywana data oddania boiska do eksploatacji to listopad 2007 r. W najbliższym czasie w ramach przetargu nieograniczonego zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych.

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony Torunia.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy