Toruń - organizacja ruchu

Zmiany w organizacji ruchu kołowego związane ze świętem Wszystkich Świętych:

1. dla Centralnego Cmentarza Komunalnego (CCK):
- zakaz wjazdu na parking przed głównym wejściem (zarówno od str. ul. Grudziądzkiej jak i ul. Celniczej). Zakaz ten nie będzie dotyczył osób niepełnosprawnych, autobusów MZK oraz taxi. Zamknięty zostanie również wjazd w ul. Celniczą z ul. Grudziądzkiej (nie będzie dotyczył w/w osób i pojazdów). Zostaną wyznaczone następujące miejsca do parkowania: za pętlą autobusową przy ul. Celniczej, przy ul. Mazowieckiej (parkingi firmy OFERTA, wzdłuż ogrodzenia CCK od strony ul. Grudziądzkiej poprzez gruntowe wjazdy); Uwaga! Z uwagi na nowy chodnik po północnej stronie ul. Celniczej, znacznie zmniejszyła się liczba miejsc parkingowych przy tej ulicy. W tym rejonie cmentarza pojazdy będą kierowane za nową pętlę autobusową przy ul. Celniczej
- dojazd do cmentarza od strony osiedla Rubinkowo oznakowany zostanie ulicami: Skłodowskiej, Równinną, Polną, Kociewską, Mleczną do Mazowieckiej;

Reklama

2. w rejonach cmentarzy przy ul. Poznańskiej wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się w obu kierunkach;

3. w rejonie cmentarza przy ul. Koniuchy - po północnej stronie ulicy wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się;

4. w rejonie cmentarza przy ul. Żwirki i Wigury wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się;

5. w rejonach cmentarzy przy ulicach Wybickiego, Gałczyńskiego, Antczaka, Turystycznej zostaną wprowadzone zakazy postoju;

6. w rejonie cmentarza przy skrzyżowaniu ulic Grudziądzka - Wielki Rów udostępniony zostanie parking przed Centrum Handlowym KOMETA przy ul. Grudziądzkiej 162.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje