Uratować kościół ewangelicki

Rada Sołecka Kwieciszewa w celu uratowania dawnego kościoła ewangelickiego znajdującego się we wsi, zgłosiła propozycję utworzenia tam Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich na Szlaku Piastowskim.

W związku z powyższym burmistrz Mogilna Leszek Duszyński otrzymał pismo z kancelarii posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Eugeniusz Kłopotka z prośbą o wyjaśnienie przyczyny braku zainteresowania władz samorządowych Mogilna w sprawie utworzenia w tym obiekcie Centrum Spotkań. Burmistrz wyjaśnił, że gmina Mogilno aktywnie wspiera działalność społeczną mieszkańców sołectwa Kwieciszewo w realizacji Planu Rozwoju Miejscowości Kwieciszewo przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie 25 maja 2005 r. Jednocześnie Leszek Duszyński nadmienił, że w ciągu ostatnich czterech lat do Urzędu Miejskiego w Mogilnie nie wpłynęło pismo od Rady Sołeckiej wsi Kwieciszewo w sprawie utworzenia w obiekcie ewangelickiego kościoła Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich na Szlaku Piastowskim.

Reklama

W planie Rozwoju Miejscowości Kwieciszewa jest co prawda zapis o remoncie i zagospodarowaniu kościoła na Muzeum Szlaku Piastowskiego, natomiast nie ma tam nic na temat Centrum Spotkań. - Nie mniej jednak warto podjąć próbę ratowania zabytku - symbolu naszego dziedzictwa i tolerancji - stwierdził burmistrz. Dlatego też - jak zapewnia burmistrz - Urząd Miejski w Mogilnie otwarty jest na współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przywrócenia świetności ewangelickiego kościoła w Kwieciszewie.

Pismo w tej sprawie z kancelarii posła Kłopotka otrzymał również starosta mogileński Tomasz Barczak, który zwrócił uwagę na fakt, że nieruchomość ta jest własnością Skarbu Państwa, którą nie zarządza Starostwo Powiatowe, ponieważ Skarb Państwa na terenie powiatu reprezentuje jednoosobowo starosta.

Starosta podkreślił, iż w trosce o stan techniczny nieruchomości wielkorotnie próbowano uzyskać środki finansowe na remont, zarówno u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jak również u wojewody kujawsko-pomorskiego. Jednakże z uwagi na to, że kościół wpisany jest do ewidencji, a nie rejestru zabytków nie ma możliwości uzyskania dotacji na remont obiektu. Z kolei przyznawana corocznie przez wojewodę kujawsko-pomorskiego dotacja na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa nie pozwala na jakiekolwiek nakłady finansowe na tę nieruchomość.

O inicjatywie mieszkańców Kwieciszewa, utworzenia w obiekcie Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich na Szlaku Piastowskim starosta podobnie jak burmistrz dowiedział się dopiero z pisma posła Eugeniusz Kłopotka. Starosta Barczak chętnie podjąłby z gminą wspólne działania zmierzające do ratowania kwieciszewskiego obiektu, jednak na chwilę obecną nie dysponuje żadnymi środkami finansowymi.

W najbliższy wtorek 26 sierpnia o 1100 w obiekcie kościoła ewangelickiego w Kwieciszewie, z inicjatywy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odbędzie się spotkanie zainteresowanych ratowaniem kościoła ewangelickiego.

Joanna Świetnicka

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy