Wkuli na blachę i nie zdali

Pięciu osobom, z ponad pół tysiąca abiturientów z powiatu żnińskiego oraz gminy Szubin i Kcynia, OKE odrzuciła matury, uznając, że były niesamodzielne.

W czasach starej matury odebranie świadectwa dojrzałości było formalnością. Wyniki abiturienci już znali i ci, którzy zdali, uczyli się do egzaminów wstępnych na studia.

Reklama

Od wprowadzenia nowej matury, czyli od kilku lat, uczniowie piszą maturę w maju, a wyniki poznają pod koniec czerwca. W tym roku, po kilkudziesięciu latach, wszyscy zdający pisali maturę z matematyki.

By zdać egzamin maturalny, należało uzyskać minimum 30 proc. punktów z danego przedmiotu. Do poprawki w sierpniu ma prawo maturzysta, który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu.

Wynik bliski ideału

Dyrektor Andrzej Kurek nie miał powodów do niezadowolenia. LO miało wynik bliski ideału. Dwie osoby będą poprawiać w sierpniu maturę ustną, a jedna przystąpi do egzaminu za rok. Oprócz tego wszyscy pozostali uczniowie zdali swój egzamin maturalny.

Z języka polskiego do matury przystąpiło 173 uczniów. Zdało 172. Z matematyki, która w tym roku była przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich, egzamin pisało 173 uczniów. Zdali wszyscy.

Podobnie jak języki obce, również obowiązkowe. Język angielski zdało 149 uczniów, język niemiecki 22, a język rosyjski 4. Szkoła odnotowała 100 proc. skuteczność w przedmiotach dodatkowo wybieranych przez uczniów.

Biologię pisało 15 uczniów, chemię 5, fizykę i astronomię 5, geografię 12, historię 8, a wiedzę o społeczeństwie 11. Spora grupa maturzystów postanowiła zmierzyć się z testem na poziomie rozszerzonym, z którym poradzili sobie wszyscy.

Język polski na poziomie rozszerzonym pisało 18 abiturientów, matematykę 31, język angielski 20, język niemiecki 2, biologię 54, chemię 42, fizykę i astronomię 18, geografię 26, historię 9, historię sztuki 1, a wiedzę o społeczeństwie 20.

Tylko dwie osoby nie poradziły sobie z częścią ustną matury z języka angielskiego. Poza tym wszyscy zdali. Z języka polskiego odpowiadało 173 uczniów, z angielskiego 149 (zdało 147), z języka niemieckiego odpowiadało 23, a z rosyjskiego 4. Dwudziestoosobowa grupa zdawała ustną maturę na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego, a jedna osoba z niemieckiego. Zaliczyli wszyscy.

Maturę w I LO zdało 98,27 proc. Dyrektor Andrzej Kurek powiedział, że gdyby nie jeden przypadek, to maturę zdaliby wszyscy. Dodał, że w szkole są wyniki 100 proc., osiągnięte indywidualnie przez uczniów. Dziewięć osób osiągnęło maksymalny wynik z języka angielskiego. Były też 100 proc. wyniki z matematyki i języka niemieckiego.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych maturę pisali uczniowie liceum ogólnokształcącego oraz technikum ekonomicznego.

W klasie licealnej do ustnej matury z języka ojczystego przystąpiło 66 abiturientów i wszyscy zdali. Z języka niemieckiego zdawało 15 i wszyscy zdali. Język angielski w części ustnej zdało 90 proc. uczniów (46 na 51 odpowiadających); jedna osoba zdawała na poziomie rozszerzonym.

W części pisemnej matury w klasie licealnej język polski zdawało 66 osób, a pozytywny wynik uzyskało 63 piszących.

Z języka angielskiego na 51 - maturę zdało 50 osób (w tym jedna na poziomie rozszerzonym). Z niemieckiego zdała cała 15. Matematykę pisało 66 osób, a napisały z pozytywnym wynikiem 62. Przedmioty dodatkowe pisane na maturze zdali wszyscy, którzy do nich przystąpili. Biologię zdało 20 osób (3 na poziomie rozszerzonym), geografię 1 (3 na poziomie rozszerzonym), historię 4, WOS 12, a chemię 2 (1 na poziomie rozszerzonym).

Maturę ustną w technikum zdali wszyscy uczniowie. Z języka polskiego odpowiadało 44 uczniów, z języka angielskiego 30, z języka niemieckiego 15. Na części pisemnej nie wszyscy sobie poradzili. Maturę z języka polskiego pisało 45 osób, zdało 43, z języka niemieckiego pisało 15 i 15 zdało, z języka angielskiego pisało 31, a zdało 29, z matematyki pisało 45, zdało 41.

To przedmioty obowiązkowe. Przedmioty dodatkowe zdali wszyscy. Z biologii pisało 5 uczniów, z historii 1, z fizyki 2, z wiedzy o społeczeństwie 2. Na poziomie rozszerzonym jedna osoba pisała biologię i jedna matematykę. Zaliczyli pozytywnie.

Do poprawki w sierpniu przystąpi 11 osób. Wśród zdających w tym roku aż 17 osób to maturzyści z lat ubiegłych.

Dyrektor Tomasz Ratajczak jest zadowolony z wyniku. - Wszyscy bali się matematyki, ale okazało się, że nie taki diabeł straszny. Mieliśmy sporo dodatkowych zajęć z uczniami m.in. z matematyki i to dało efekty - powiedział dyrektor ekonomika.

ZSP im. Marii Karłowskiej

W tej placówce do matury przystąpili uczniowie z technikum mechanicznego, technikum technologii żywności, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i liceum uzupełniającego. Dyrektor Leszek Kowalski nie dysponował jeszcze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wyników w rozbiciu na przedmioty i dokładnej liczby zdających. Wyniki podał w procentach.

W całej szkole do matury przystąpiło 83 uczniów. Zdało 51, co stanowi 61,45 proc. Do poprawki kwalifikuje się 15 osób. Matury nie zdało 17 abiturientów.

W liceum ogólnokształcącym maturę zdało 86 proc. osób. Do poprawki kwalifikuje się 14 proc. W technikum mechanicznym maturę również zdało 86 proc. piszących, 4,5 proc. będzie miało poprawkę, a 9,5 proc. nie zdało.

W technikum technologii żywności 61 proc. uczniów zdało maturę, 22 proc. będzie mieć poprawkę, a 17 proc. nie zdało. W liceum profilowanym zdało 29 proc. 35,5 proc. przystąpi do poprawki, a kolejne 35,5 proc. do niej nie przystąpi, bo nie zdało.

W liceum uzupełniającym nikt nie zdał. Z tej klasy 33 proc. ma prawo do poprawki. Nie zdało 67 proc.

Liceum dla dorosłych Albert

W liceum dla dorosłych Albert w Żninie (budynek Zespołu Publicznych Szkół nr 1) do matury przystąpiło 14 abiturientów z roku bieżącego i z lat ubiegłych. Dwie osoby po maturze pisemnej zrezygnowały z dalszego zdawania, 2 osoby mają prawo do poprawki, 3 osoby do poprawki mogą przystąpić za rok. Maturę z matematyki zdali wszyscy. Z języka polskiego nie zdały 3 osoby, z języka angielskiego nie zdało 7 osób.

CKU

W CKU w Żninie do egzaminu maturalnego przystąpiły 23 osoby (6 absolwentów lat ubiegłych i 17 absolwentów tegorocznych). Egzamin zdały 4 osoby. Do poprawki ma prawo przystąpić 7 osób. Z  niemieckiego 2 osoby, z biologii 1, z matematyki 4. Wniosek o poprawkę złożyło 6 osób.

ZSP Gąsawa

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie do matury przystąpiło 34 uczniów z technikum rolniczego i żywieniowego. Egzamin zdało w części ustnej i pisemnej 12 uczniów. Język polski zdało 91,2 proc. abiturientów, język angielski 80 proc., język niemiecki 71,4 proc., a matematykę 53 proc.

Do poprawki w sierpniu kwalifikuje się 16 osób. Piątka uczniów uzyskała 28 punktów, ocierając się o wynik gwarantujący zdanie matury.

- Uczniowie, którzy kończą szkołę z ocenami dopuszczającymi z przedmiotów maturalnych, nie rozwijają się poprzez systematyczną pracę, muszą liczyć się z brakiem wyników. Samo ukończenie dla niektórych powinno być nobilitujące i na tym powinni poprzestać - tak wynik matury skomentował dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie Piotr Sadowski.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje