Archiwum KEN i Kodeks Supraski na liście UNESCO "Pamięć świata"

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski przekazał certyfikaty potwierdzające wpisanie na listę światową Programu UNESCO "Pamięć świata" dwóch kolejnych obiektów ze zbiorów polskich: Archiwum Komisji Edukacji Narodowej i Kodeksu Supraskiego.

W uroczystości w Warszawie oprócz Ujazdowskiego wzięli udział m.in. , minister edukacji narodowej Ryszard Legutko, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Sławomir Radoń, dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki PAN Karolina Grodziska, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych Hubert Wajs oraz kierownik Biblioteki i Archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie Janusz Nowak.

Reklama

- To jest dobry rok dla Polski jeśli chodzi o działania UNESCO. Wiele nowych obiektów zostało wpisanych na listę, zamieniona została nazwa byłego obozu Auschwitz-Birkenau. Wpis na listę UNESCO "Pamięć Świata" to jest dowód szacunku i uznania dla dóbr, których jesteście strażnikami i zachęta do jeszcze staranniejszej opieki nad tymi działami - powiedział do zebranych Minister Ujazdowski.

Program UNESCO "Pamięć Świata" został zainicjowany w 1992 r. Jego celem jest udostępnianie, promowanie i ochrona archiwalnego, bibliotecznego i muzealnego dziedzictwa ludzkości. Na początku 1997 r. na podstawie zgłoszonych kilkuset propozycji krajowych powstała polska lista, obejmująca 25 obiektów. Dotychczas wpisanych zostało na nią pięć obiektów. Decyzja o wpisaniu dwóch kolejnych: Archiwum Komisji Edukacji Narodowej oraz Kodeksu Supraskiego zapadła w sierpniu 2007 br.

Akta komisji Edukacji Narodowej - reforma oświaty z lat 1773 - 1794 w Rzeczypospolitej. Przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie oraz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zbiór dokumentów jest zapisem pierwszej w Europie wielkiej reformy nauczania, zrywającej ze średniowiecznym systemem szkolnictwa. Jest to wyjątkowe w skali światowej świadectwo nowatorskich zmian w sferze edukacji, realizowanych w Polsce w II połowie XVIII w.

Kodeks supraski (Codex Suprasliensis). Kodeks supraski zaliczany jest do najstarszych i najcenniejszych na świecie zabytków języka i piśmiennictwa słowiańskiego. Jest nieocenionym źródłem do badań nad językiem staro-cerkiewno-słowiańskim i wszystkimi innymi językami słowiańskimi. Należy do najcenniejszych świadectw kształtowania się w średniowieczu wschodniosłowiańskiego kręgu kulturowego i cywilizacyjnego.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje