100 lat łowickiego PTTK

Mszą świętą w kościele ojców pijarów rozpoczęły się w sobotę 10 maja uroczystości 100 - lecia istnienia w Łowiczu Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego. Rocznica ta jest okazją do sięgnięcia w przeszłość, zerknięcia na teraźniejszość i dotknięcia problemów piętrzących się dziś przed łowickim odziałem PTTK.

Tuż po mszy świętej złożono kwiaty pod pamiątkową tablicą wmurowaną 10 lat temu, na 90 - lecie łowickiego PTTK. Następnie uroczystości przeniosły się do łowickiej muszli koncertowej. Właśnie tam wielu przewodników wyróżnionych zostało srebrnym i złotym odznaczeniem PTTK. 12 z nich otrzymało tytuł Zasłużony dla PTTK. Łowickie starostwo obdarowało 20 działaczy nagrodami rzeczowymi.

Reklama

Stuletnią historię PTTK w Łowiczu przedstawił podczas uroczystości prezes oddziału Janusz Dyl.

Łowicki oddział PTK powstał z inicjatywy Aleksandra Jankowskiego jako piąty na prowincji, w 17 miesięcy po zatwierdzeniu w Warszawskim Urzędzie Gubernialnym statutu i nazwy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Łowicki oddział organizowali znani działacze społeczni oświatowi tacy jak Romuald Oczykowski, Władysław Tarczyński, Aniela Chmielińska, Karol Rybacki. PTK przyczyniło się do budzenia ducha narodowego, przez poznawanie ojczystej przyrody i dziejów.

Redaktor, dyrektor, ksiądz i inni

W 1910 roku oddział zrzeszał 86 członków. Przewodniczącym zarządu oddziału był Karol Rybacki, w oddziale działało siedem sekcji: odczytowa, biblioteczna, wydawnicza, fotograficzna, wycieczkowa, muzealna i popularyzacji krajoznawstwa. Łowicki Oddział PTK obejmował swoim zasięgiem także tereny Kutna, Skierniewic i Sannik.

W 1911 roku skład zarządu tworzą: prezes Andrzej Dąbrowski, oraz Aniela Chmielińska i ksiądz kanonik Niemira, proboszcz parafii św. Ducha. W tym czasie Karol Rybacki drukuje we własnej drukami tygodnik "Łowiczanin", w którym znajdują się informacje o działalności oddziału.

W 1913 roku na pierwszym posiedzeniu zarządu oddziału na prezesa zostaje wybrany Kazimierz Kiślański - dyrektor fabryki chemicznej w Łowiczu. Zastępcami pozostają Aniela Chmielińska i ksiądz kanonik Niemira.

W czasie pierwszej wojny światowej nastąpiła przerwa w działalności oddziału, która trwała do roku 1926.

W tym to roku z inicjatywy starosty łowickiego zostaje powołany nowy Zarząd Oddziału PTK w Łowiczu z prezesem Aleksandrem Blhum- Kwiatkowskim. Oddział zajmował się głównie turystyką, wznowione zostały wycieczki dla mieszkańców na terenie Łowicza i okolic. Oddział PTK wydaje w opracowaniu prezesa książkę "Przewodnik po Łowiczu i okolicach" która służyła licznie przybywającym wtedy do Łowicza turystom.

15 listopada 1931 roku otwarte zostało Muzeum Polskiego Towarzystwa Turystycznego w Łowiczu. Wówczas pod opieką PTK znajdowały się w budynku nr.17 na Rynku Starego Miasta w Łowiczu dwa muzea - Muzeum Historyczne i Etnograficzne. Z inicjatywy nauczyciela Władysława Stanio, członka PTK, powstaje w Łowiczu ogród ogólnoszkolny dla celów dydaktycznych przy Szkole nr 2.

W roku 1935 powstaje Związek Propagandy Turystyki Ziemi Łowickiej, który skupia miejscowe środowiska zainteresowane rozwojem turystyki. Zasługą Maurycego Klimeckiego, pracownika magistratu i członka zarządu oddziału, było organizowanie co roku "Dni Łowicza" z wystawą sztuki ludowej, połączonej ze sprzedażą wyrobów rękodzielniczych. Na łamach miesięcznika "Ziemia" organu PTK zostaje wydany zeszyt monograficzny z okazji 800-lecia Łowicza poświęcony przeszłości miasta.

W czasie trwania wojny oraz podczas okupacji niemieckiej działalność Polskiego Towarzystwa Turystycznego zostaje zawieszona. Dzięki działaczom przedwojennym, a szczególnie prezesowi Blum-Kwiatkowskiemu, towarzystwo reaktywowano 16 marca 1946 roku i działało ono do roku 1950, kiedy to zostało rozwiązane przez władze komunistyczne.

Powojenne wzloty i upadki

Dalsza historia oddziału toczy się od 16 grudnia 1953 roku. W wyborach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pierwszym prezesem oddziału po zalegalizowaniu zostaje wybrany Wincenty Kazimierczak. Otwarcie muzeum historycznego im. Władysława Tarczyńskiego i muzeum etnograficznego im. Anieli Chmielińskiej powoduje napływ turystów do Łowicza. Wycieczki przewodnicy, działacze PTTK oprowadzają nieodpłatnie. - Szczególnie w tym czasie należałoby wspomnieć prezesa oddziału nauczyciela z zawodu pana Teofila Jankowskiego, który osobiście oprowadzał wycieczki po Łowiczu i okolicach - podkreślił w swoim sobotnim wystąpieniu Janusz Dyl.

Przy Oddziale PTTK powstawały sekcje, koła i kluby takie jak: sekcja narciarska, motorowa, kolarska, wycieczkowa, ochrony zabytków i kajakowa.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje