Mieszkania socjalne w Sieradzu

Dobiegł końca remont budynku przy ul. Polnej 2 w Sieradzu.. Już w tym tygodniu zostaną wydane klucze do 12 lokali socjalnych, w których zamieszka 40 osób.

Zgodnie z przepisami o prawie do lokalu socjalnego bądź braku takiego uprawnienia decyduje sąd. W przypadku mieszkań położonych na terenie Sieradza obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego leży po stronie władz miasta.

Reklama

- Staraliśmy się bardzo dokładnie wybierać lokatorów. Chcieliśmy, aby były to osoby, które dają możliwie największą gwarancję dbania o powierzone im mienie - powiedział Jacek Walczak, prezydent Sieradza. Remont kosztował 1,1 mln zł.

Przypomnijmy, że w 2006 r. w budynku przy ul. Orzechowej 3 oddano do użytku 33 lokale socjalne.

Kwestię lokali socjalnych reguluje Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001 r. Obecnie w Sieradzu na liście osób oczekujących na taki lokal i uprawnionych do jego otrzymania na mocy wyroku sądowego znajduje się 90 rodzin.

W myśl ustawy:

- Lokal socjalny to - lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie (art. 2).

- W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu." (art.14)

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony miasta Sieradz.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje