Przewodniczący Baszczyński musi odejść?

W miniony wtorek piotrkowska Rada Miasta otrzymała od wojewody łódzkiego "Wezwanie do podjęcia uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego Mariana Błaszczyńskiego".

W uzasadnieniu napisano, że wygaśniecie mandatu następuje wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem, czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Reklama

Wygaśnięcie mandatu radnego rada powinna stwierdzić w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu (na podstawie ustawy o Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw). Wygaśnięcie mandatu następuje także z mocy samego prawa, a rada ma obowiązek potwierdzenia tego faktu w formie uchwały o charakterze deklaratoryjnym, w określonym ustawą terminie. Jeżeli rada, wbrew obowiązkowi, nie podejmuje uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, wojewoda wzywa radę do podjęcia takiego aktu w terminie 30 dni.

Przypomnijmy, że Marian Błaszczyński pełni funkcje wiceprezesa zarządu stowarzyszenia kultury fizycznej - Miejskiego Klubu Sportowego "Piotrkowianin-Kiper". Jest więc osobą zarządzająca działalnością MKS. Zgodnie ze statutem MKS "opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, działaczy, sponsorów oraz działalności gospodarczej", a na jego fundusze składają się m.in. dochody z działalności gospodarczej. MKS posiada osobowość prawną i - jako osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą - jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. MKS prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy Piotrków Trybunalski, ma swoją siedzibę w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim przy al. 3 Maja 6B.

Z kolei OSiR jest gminną jednostką powołaną celem organizowania działalności w dziedzinie sportu i rekreacji, która jest objęta budżetem gminy i działa w oparciu o mienie przekazane jej do korzystania przez gminę. MKS wynajmuje od OSiR pomieszczenie biurowe o powierzchni 16 m2 znajdujące się w budynku zaplecza hali widowiskowo-sportowej "Relax" w Piotrkowie Trybunalskim przy al. 3 Maja 6B, z miesięcznym czynszem w wysokości 227,41 zł. Poza tym MKS wynajął na sezon 2006/2007 od OSiR halę "Relax" na mecze ligowe piłki ręcznej. Na imprezy sportowe, odbywające się w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez MKS, sprzedawane są bilety wstępu. MKS uzyskuje również dochody z tytułu świadczenia usług reklamowych w czasie trwania imprez sportowych, korzystając m.in. z mienia komunalnego, tj. hali "Relax".

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje