Dzieła sztuki ze zbiorów KUL od piątku w Kozłówce

Obrazy Jacka Malczewskiego i Jerzego Nowosielskiego, rzeźba św. Katarzyny Aleksandryjskiej dłuta Jacoba Beinharta - znajdą się wśród dzieł sztuki ze zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które pokazane będą w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (woj. lubelskie).

Na wystawie pt. "Ex Thesauro Univeritatis", która zostanie otwarta w piątek, pokazanych będzie około 300 dzieł sztuki z dziedziny malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego. Na co dzień pozostają one w zbiorach KUL i stanowią bazę dydaktyczną dla studentów historii sztuki.

Reklama

- Wystawa w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce daje niepowtarzalną okazję do zapoznania się z tą mało znaną, a jakże cenną kolekcją - podkreśla opiekun zbiorów Krzysztof Przylicki z Katedry Muzealnictwa i Ochrony Zabytków Instytutu Historii Sztuki KUL.

Na wystawie znajdą się m.in. obrazy "Pejzaż z widokiem na Wawel" Jacka Malczewskiego, "Matka Boża Orantka" Jerzego Nowosielskiego, rysunek "Studium żołnierza" Jana Matejki. Będą też prace Nikifora, a także dzieła mistrzów włoskich i niderlandzkich powstałe w okresie od XVI do XVIII wieku, w tym m.in. "Wysokogórski pejzaż z Lotem i jego córkami" wybitnego manierysty flamandzkiego Martena I van Valckenborcha.

Pokazane też zostaną liczne rzeźby, a wśród nich drewniana figura św. Katarzyny Aleksandryjskiej dłuta późnośredniowiecznego rzeźbiarza Jacoba Beinharta, tworzącego na przełomie XV-XVI wieku.

Na wystawie zaprezentowana będzie też bogata kolekcja porcelany z czołowych manufaktur europejskich - miśnieńskiej, wiedeńskiej, berlińskiej - oraz wiele różnych obiektów dawnego rzemiosła artystycznego - srebra, platery i brązy.

Dzieła sztuki, które będą zgromadzone na wystawie w Kozłówce, pochodzą z darowizn dla uniwersytetu głównie od prywatnych kolekcjonerów, którzy oddawali swoje zbiory uczelni z intencją, aby służyły kształceniu historyków sztuki. Obecnie zbiory KUL liczą ok. 1,7 tys. eksponatów.

Pierwsze dzieła sztuki przekazał uczelni w 1932 r. ks. Jan Władziński (1861-1935). Utworzono wtedy Muzeum Uniwersyteckie, któremu nadano imię tego darczyńcy. W 1938 r. kolekcja została powiększona przez egiptologa prof. Kazimierza Michałowskiego, który podarował uczelni zabytki starożytne - głównie figurki i naczynia z wykopalisk w egipskim Edfu. W czasie II wojny światowej, w grudniu 1939 r., zbiory zostały zajęte przez gestapo i w większości bezpowrotnie utracone.

Po wojnie kolejni darczyńcy przekazywali swoje zbiory KUL-owi. W 1956 r. Kuria Archidiecezjalna we Wrocławiu przekazała 26 eksponatów z zakresu średniowiecznej i nowożytnej plastyki śląskiej, a ówczesny Centralny Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków przekazał kolekcję rzeźb sakralnych zdeponowanych jako mienie niczyje w funkcjonującej wtedy w Kozłówce Centralnej Składnicy Muzealnej Ministerstwa Kultury i Sztuki. Wśród donatorów kolekcji KUL byli też m.in. Olga i Tadeusz Litawińscy z Zakopanego, Stanisława i Tadeusz Witkowscy z Lublina.

Zbiory uniwersyteckie są pod opieką merytoryczną Instytutu Historii Sztuki KUL.

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce to XVIII-wieczny zespół pałacowo - parkowy, jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich w Polsce, dawna siedziba polskiego rodu Zamoyskich. Zbudowany w stylu późnego baroku, na przełomie XIX i XX wieku został rozbudowany i urządzony przez pierwszego ordynata kozłowieckiego Konstantego Zamoyskiego.

Wnętrza pałacowe zachowały swój układ architektoniczny, wystrój i autentyczne wyposażenia. Pałac otoczony jest 20-hektarowym parkiem.

Wystawę "Ex Thesauro Univeritatis", będzie można oglądać w Teatralni Muzeum Zamoyskich w Kozłówce do końca sierpnia.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje