Rekordowe wyniki gimnazjalistów "społeczniaka"

CKE podała wyniki egzaminów, które 24 i 25 kwietnia 2007 roku pisali gimnazjaliści z całego kraju, na które z niecierpliwością czekało 540 tysięcy uczniów.

Nie tylko oni czekali na rezultat swojego pierwszego edukacyjnego sprawdzianu, także pełni emocji czekali rodzice, wychowawcy i dyrekcje szkół - gimnazjalnych i średnich. Emocje tym większe, że egzaminu gimnazjalnego nie można powtarzać. Jeżeli uczeń napisze słabo egzamin, ale oceny na świadectwie z przedmiotów będą wystarczające - otrzyma promocję do dalszego etapu kształcenia. Egzamin ten jest obowiązkowy - każdy uczeń musi go zdawać. Nie jest możliwa dalsza edukacja bez przystąpienia do tego egzaminu. Uczniowie w całym kraju rozwiązywali takie same zadania, które następnie wg jednego klucza ocenili egzaminatorzy z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Reklama

Jak mówią statystyki, podobnie jak w ubiegłych latach lepiej poszło dzieciom z dużych miast niż ze wsi. Egzamin składał się jak zwykle z dwóch części: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, z każdej z nich można było zdobyć 50 punktów.

Rewelacyjnymi wynikami z egzaminów gimnazjalnych mogą poszczycić się uczniowie I Społecznego Gimnazjum w Zamościu. Radość jest tym większa, że takich wyników w szkole jeszcze nie było. Nie tylko przodują na tle gminy, także powiatu i województwa. Matematyka jest tu bezwzględna. Średni wynik ucznia I Gimnazjum Społecznego w Zamościu to 86,7 pkt; w gminie gimnazjalista średnio napisał na 58,8 pkt, na terenie powiatu taka sama średnia, a średnia województwa wyniosła tylko 57,4 pkt.

Ta wysoka średnia w stosunku do innych gimnazjów gminy, powiatu zarówno województwa występuje zarówno w ocenie części humanistycznej jak i przyrodniczo - matematycznej egzaminu.

Wielu uczniów napisało na "szóstkę" czyli bezbłędnie, zdobywając 50 na 50 pkt. możliwych do zdobycia. Oto lista liderów z części humanistycznej - maksymalny wynik 50 pkt uzyskali: Magdalena Górniak, Adrianna Sagan i Julia Szymańska.

Także wysoką punktacją z tej części egzaminu mogą się pochwalić: Katarzyna Muda, Marta Segit, Klaudia Bartmańska, Dominika Biszczanik, Adrianna Sarzyńska.

Z części matematyczno-przyrodniczej maksymalny wynik - 50 pkt uzyskali: Adrian Cybura, Michał Hapon, Andrzej Niedźwiedź, Maciej Repecki, Adrianna Sarzyńska i Krystian Witkowski - wszyscy uczniowie z klasy 3c.

Na 49 punktów napisał swój egzamin z matematyki Łukasz Gruszka.

Jeśli chodzi o inne gimnazja w Zamościu zdecydowana większość uzyskała wyniki wyższe niż średnia województwa a cztery powyżej średniej gminy i powiatu. Oto średnie wyniki pozostałych gimnazjów w mieście. Gimnazjum Nr 5 - 60.9 pkt., Gimnazjum Nr 2 - 60,1 pkt., Gimnazjum Nr 3 - 59,9 pkt., Gimazjum Nr 6 - 59,7 pkt., Gimnazjum Nr 4 - 58,1 pkt., Gimnazjum Nr 7 - 57,7 pkt. I Gimnazjum Nr 1 - 53,8 pkt.

Gimnazja z całego województwa lubelskiego ze średnia 32,19 pkt. uzyskały III miejsce w kraju z części humanistycznej egzaminu i piątą lokatę z części przyrodniczo - matematycznej z wynikiem 25,19 pkt. Można stwierdzić, że są to bardzo dobre wyniki, a od wyników egzaminu gimnazjalnego zależy, czy uczeń dostanie się do wybranej, wymarzonej, renomowanej szkoły średniej.

Jak się osiąga najlepsze wyniki? Należy grać do jednej bramki - mówiąc językiem sportowym - do jednej bramki grają uczniowie przez cały okres edukacji, nauczyciele, rodzice i dyrekcje szkół - i wtedy nie ma takiej siły, która spowodowałaby pójście na aut albo spalony. No i broń Boże oddać taką grę walkowerem - ta gra jest warta przysłowiowej świeczki, to nawet nie świeczka, to cały kaganek sic! oświaty.

Teresa Madej

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje