Zostać rolnikiem...

Wymogi Unii Europejskiej dotyczące kwalifikacji osób przejmujących gospodarstwa rolne i ubiegających się o płatności zmuszają potencjalnych rolników do zdobycia formalnych kwalifikacji w tym zakresie.

Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu Akademii Rolniczej w Lublinie wychodzi na przeciw tym, którzy zostali zobowiązani do takiego uzupełnienia wykształcenia, a także do wszystkich, którzy pragną pogłębić lub uzupełnić swoją wiedzę o zagadnienia związane z nowoczesnym rolnictwem. W tym celu planowane jest uruchomienie studiów podyplomowych "Nowoczesne rolnictwo".

Reklama

Czy warto zostać rolnikiem? Z czym kojarzy nam się rolnictwo, a jak to jest naprawdę? Wizerunek siermiężnego chłopa, który wstaje bladym świtem i w pocie i trudzie zdobywa ciężki kawałek chleba - to już odległa przeszłość.

Dzisiejszy rolnik to przedsiębiorca, którego warsztatem pracy jest gospodarstwo. Aby przedsiębiorstwo funkcjonowało poprawnie, musi on znać zasady ekonomii, właściwie zarządzać zarówno czasem, jak i kapitałem, a także śledzić bieżące trendy, notowania i tendencje. Nowoczesne gospodarstwo wykorzystuje najlepsze technologie, wiedzę i informacje.

Gospodarstwo rolne może prowadzić produkcję w systemie konwencjonalnym, ale także - przy odpowiedniej wiedzy i zapotrzebowaniu rynku - przestawić się na produkcję ekologiczną.

W sytuacji, gdy rynek Unii Europejskiej jest otwarty dla naszych produktów, popyt na żywność ekologiczną jest bardzo duży, a polskie wyroby cieszą się w tej grupie artykułów spożywczych dużym zainteresowaniem.

Oprócz produkcji rolniczej w gospodarstwach wiejskich można prowadzić różnego rodzaju działalność pozarolniczą, jak np. agroturystyka, produkcja energii ze źródeł odnawialnych, usługi itp. Region Roztocza jest szczególnie uprzywilejowany pod względem atrakcji turystycznych, więc właściciele gospodarstw położonych w miejscach o szczególnych walorach krajobrazowych mogą pozyskiwać dodatkowe dochody prowadząc kwatery, organizując wypoczynek dla gości.

Wykorzystanie potencjału własnego gospodarstwa i stworzenie wizerunku nowoczesnego rolnika-przedsiębiorcy wymaga odpowiedniego przygotowania, szczególnie teraz, gdy Wspólna Polityka Rolna UE objęła także nasz kraj, a co za tym idzie - otworzyły się nowe szanse, ale i nowe zagrożenia, głównie związane z konkurencją.

Studia rolnicze pozwalają zdobyć szereg umiejętności praktycznych w zakresie technologii uprawy roli i roślin, hodowli i chowu zwierząt, podstaw rachunku ekonomicznego. Rolnicze studia podyplomowe to także poznanie aktualnych trendów w europejskim rolnictwie, zdobycie kwalifikacji pomocnych w poszukiwaniu pracy nie tylko w rolnictwie, ale także jednostkach samorządowych, doradczych, przedsiębiorstwach usługowo-handlowych czy jednostkach związanych z finansowaniem rolnictwa ze źródeł zewnętrznych.

Stereotyp producenta rolnego jako osoby słabo wykształconej i mało zamożnej uległ zmianie. Obecne zadania rolnika wymagają wiedzy, którą można zdobyć podejmując studia podyplomowe "Nowoczesne rolnictwo".

Autor: Alina Juśko

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy