"Echa z nieludzkiej ziemi" Teofila Lachowicza

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zaprasza w czwartek - 22 września - na promocję książki dr. Teofila Lachowicza "Echa z nieludzkiej ziemi" - poinformowała rzecznik muzeum Anita Maksymowicz.

Książka Teofila Lachowicza to zbiór szkiców dotyczących losów Polaków na nieludzkiej ziemi, czyli w rosyjskich łagrach. Znajdują się w niej np. niezwykle interesujące, po raz pierwszy publikowane dokumenty, m.in. opracowanie prof. Stanisława Swianiewicza o obozach pracy w ZSRR. Z książki można się także dowiedzieć o sytuacji Kościoła na Litwie i Wileńszczyźnie pod okupacją sowiecką 1940-1941 i poznać relacje zesłańców i łagierników.

Reklama

Z kart książki wyłania się ponury obraz totalitarnego państwa radzieckiego, którego symbolem stał się "archipelag Gułag", miejsce niewolniczej pracy i niezawinionych cierpień milionów ludzi, pośród nich ogromnej rzeszy Polaków.

Szkice powstały na podstawie materiałów archiwalnych przechowywanych, m.in. w zbiorach Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Instytutu Hoovera w Stanford, centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake, Stowarzyszenia weteranów Armii Polskiej w Ameryce.

Tytuł pracy Lachowicza nawiązuje do książki "Na nieludzkiej ziemi" autorstwa Józefa Czapskiego. Książka Czapskiego po raz pierwszy została wydana przez paryski Instytut Literacki w 1949 r.

Dr Teofil Lachowicz jest historykiem, archiwistą i dziennikarzem. Od ponad 20 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Lachowicz jest autorem wielu opracowań m. in. "Weterani polscy w Ameryce do 1939 roku", " Dla ojczyzny ratowania", "Szkice z dziejów wychodźstwa polskiego w Ameryce i inne" oraz ponad 200 artykułów popularno-naukowych, publikowanych na łamach prasy polonijnej w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i w Polsce.

Promocja książki z udziałem autora odbędzie się 22 września o godz. 17 w Sali Witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 15. "Echa z nieludzkiej ziemi" została wydana w tym roku przez Oficynę Wydawniczą Rytm.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje