Jak pięknieje Polska?

Powoli mija termin nadsyłania zgłoszeń do III edycji Konkursu "Polska pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich". We wcześniejszej edycji Kostrzyn nad Odrą zdobył główną nagrodę w kategorii "Turystyka transgraniczna", a Żagań otrzymał specjalne wyróżnienie za szerokie wykorzystanie dotacji na rozbudowę oferty turystycznej.

Nagrodzone zostaną najlepsze przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji.

Reklama

Kategorie

Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach:

- rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa),

- zabytek,

- produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna),

- obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe),

- turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne,

- obiekty sportowo-rekreacyjne),

- turystyka transgraniczna i międzynarodowa,

- obszary wiejskie (np. agroturystyka, usługi turystyczne, rewitalizacja wsi i obiektów porolniczych).

Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka "Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich", tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne na skalę ogólnopolską.

Co i kiedy?

Laureatów Konkursu poznamy podczas gali towarzyszącej III Forum Funduszy Europejskich organizowanego w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniach 7-8 maja 2010 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2010 r.

III edycję ogólnopolskiego Konkursu "Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich" organizuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony województwa lubuskiego.

Reklama

Reklama

Reklama