Nowe przepisy dla narciarzy i snowbordzistów

Obowiązek jazdy w kasku do 16. roku życia i kary dla narciarzy i snowboardzistów jeżdżących pod wpływem alkoholu lub narkotyków - przewidują przepisy, które wchodzą w życie w sylwestra.

Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich została przyjęta latem przez Sejm; prezydent podpisał ją we wrześniu br.

Reklama

Regulacja przewiduje m.in., że dzieci i młodzież do lat 16. będą musieli jeździć na nartach czy snowbordzie w kaskach. Za niedostosowanie się do tego obowiązku, ich rodzicom lub opiekunom grozić będzie grzywna.

Kary za wejście na stok po pijanemu

Ustawa wprowadza też kary dla tych narciarzy i snowboardzistów, którzy wejdą na stok pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Grozić za to ma grzywna; zarządzający terenem narciarskim będzie mógł również zakazać wstępu albo nakazać opuszczenie takiej trasy osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że jest pijana lub odurzona narkotykami.

Zgodnie z wchodzącymi w życie 31 grudnia przepisami, narciarze i snowbordziści będą też zobowiązani do zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania. Zobowiązani są również do stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych na trasach narciarskich oraz do dostosowania swoich planów aktywności do posiadanych umiejętności i aktualnych warunków atmosferycznych - m.in. prognozy pogody i komunikatu lawinowego dla danego obszaru. Będą musieli również bezzwłocznie poinformować ratowników o wypadku lub zaginięciu osoby oraz "o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób".

Obowiązki zarządzającego terenem narciarskim

Ustawa reguluje także obowiązki zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim. Chodzi tu m.in. o obowiązek prowadzenia rejestru wypadków. Ma on zawierać dane osoby, której udzielono pomocy, rodzaj urazu, imiona i nazwiska ratowników. Te informacje mają być przechowywane przez okres 10 lat.

Uregulowane zostają również stopnie zagrożenia lawinowego oraz odpowiadające im zalecenia dla osób przebywających w górach i na stokach narciarskich. Aktualnym pięciu stopniom zagrożenia lawinowego przypisane będą symbole sygnalizujące zagrożenie zejścia lawiny od poziomu niskiego do bardzo wysokiego. Ustawa określa też dopuszczalne obciążenie narciarskiej trasy zjazdowej w zależności od jej trudności.

Ustawowe definicje ratownika narciarskiego

Po raz pierwszy wprowadzone zostają też ustawowe definicje ratownika narciarskiego i ratownika górskiego. Regulacja określa także zasady finansowania zadań ratownictwa górskiego. Obecnie reguluje to ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki na ten cel przekazywane są z budżetu państwa oraz pochodzą ze źródeł własnych organizacji.

Nowe przepisy nie regulują natomiast tzw. prawa śniegu (możliwości wytyczania tras narciarskich przez cudze grunty), o co w niektórych turystycznych miejscowościach toczy się spór między właścicielami wyciągów a mieszkańcami.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje