"Przekrój" w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej

Zakończyły się prace nad digitalizacją archiwalnych roczników tygodnika "Przekrój". Pierwsze, najstarsze numery pisma są już dostępne - bezpłatnie i bez ograniczeń - na platformie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

W ciągu 10 miesięcy zeskanowano i poddano cyfrowej renowacji niemal 60 tys. stron. W tym tygodniu rozpoczęto publikację pierwszych numerów "Przekroju" na platformie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej (http://mbc.malopolska.pl) prowadzonej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

Reklama

Do jesieni sukcesywnie będą udostępniane kolejne numery pisma w układzie chronologicznym aż do rocznika 2000.

- Traktujemy "Przekrój", który przez kilkadziesiąt lat był wydawany w Krakowie i znów tu powrócił, jako część dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. Kiedy zorientowaliśmy się, że w naszych magazynach znajduje się kompletny zasób tygodnika w doskonałym stanie, postanowiliśmy go zdigitalizować.

Wcześniej udostępniliśmy już w wersji cyfrowej przedwojenny "Czas krakowski", "Tygodnik Powszechny" oraz część archiwalnych numerów "Dziennika Polskiego" - powiedział pełniący obowiązki dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz.

Digitalizacja zasobów bibliotecznych odbywa się na podstawie porozumienia z wydawcą. Redakcja "Przekroju" otrzymała kopię archiwum, która dodatkowo została udostępniona na stronie "Przekroju" w płatnym serwisie retro.

"Przekrój" był pierwszym powojennym magazynem wydawanym w Polsce Ludowej i przez dziesięciolecia najpoczytniejszym pismem ilustrowanym w kraju. Współpracowali z nim najwybitniejsi poeci i pisarze. Pismem kierował przez ponad 20 lat Marian Eile.

Działalność Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej jest finansowana przez samorząd województwa. Jej zasób obejmuje już prawie 58 tys. publikacji. Prócz już udostępnionych wysokonakładowych gazet w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej dostępne są m.in. "Życie Literackie" (1951-1991), "Życie", "Kurier Literacko-Naukowy", "Niwa", "Świat", "Kraj", "Kalendarz Krakowski Józefa Czecha", "Pamiętnik Literacki", "Język Polski", "Diabeł", "Wierchy", "Rocznik Krakowski".

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy