Reklama

Reklama

Stan dróg wojewódzkich w Małopolsce

Sytuacja z 29 lipca 2001 r. godz. 12.00.

Dr. woj. 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa - droga zamknięta. Nieprzejezdna przez miejscowość Borową.

Reklama

Zniszczony został przepust pod drogą - powstała wyrwa w jezdni o głębokości 3 m i długości ok. 10 m. Na drogach dojazdowych od strony Zakliczyna i Nowego Sącza ustawione zostały znaki informujące o przerwaniu drogi. Droga nieprzejezdna jest również na odcinku od miejscowości Dąbrowa. Z żadnej strony nie można dojechać do Gródka nad Dunajcem.

Więcej szczegółów

Dr. woj. 977 Tarnów - Gromnik - Grybów - Krzyżówka droga jest przejezdna.

Dr. woj. 993 Gorlice - Dukla - w miejscowości Bednarka uaktywniło się osuwisko. Droga jest przejezdna.

Dr. wojewódzka nr 980 - Jurków - Biecz Na odcinku od Gromnika do Biecza potok Sietniczanka w 10 miejscach podmył korpus drogi. Po przeciwnej stronie jezdni osuwiska - w kilkunastu miejscach skarpa osuwa się na jezdnię. Sytuacja poprawiła się. Droga jest przejezdna.

Utrudnienia na drodze - obsunęły się skarpy - trwa poprawa przejezdności drogi.

Zamknięte promy na Wiśle w miejscowościach Borusowa i Górka.

Dr. woj. 948 Oświęcim - Kęty w miejscowości Grojec powstaje osuwisko.

Dr. woj. 781 Chrzanów - Zator - Andrychów - Łękawice - została zamknięta. Zamknięty został most na Wiśle między miejscowościami Jankowice - Podolsze. Most został zamknięty ze względu na nieprzejezdność dalszego odcinka drogi.

W chwili obecnej strażacy wypompowują wodę z niecki w Podolszu.

Nadal zalana jest droga w Podolszu.

Zagrożone są wały przeciwpowodziowe w okolicy Jankowic.

W miejscowości Jankowice została oberwana droga. Ruch jest utrudniony.

Na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową na Bolęcin do Płazy Dolnej (do skrzyżowania z dr. woj. 780 w miejscowości Babice) został ograniczony tonaż do 3,5 T.

Na odcinku Zator - Andrychów ograniczony został tonaż do 5 T

W miejscowości Płaza na boczną drogę osunęła się skarpa. Na drogę wojewódzką osunęły się zwały ziemi oraz drzewa. Trwają prace przy usuwaniu zatoru. Droga jest zwężona.

Dla samochodów ciężarowych kierujących się z Chrzanowa do Wygiełzowa przygotowany został objazd drogami: Z Chrzanowa dr. woj. 933 do Libiąża a następnie dr. woj. 780 do Wygiełzowa (skrzyżowanie dróg 780 i 781). Objazd zalecany jest również dla samochodów osobowych.

Dla osób jadących Z Babic do Zatora przygotowany został objazd: z miejscowości Babice dr. woj. 780 do Libiąża, a następnie dr. woj. 933 do Oświęcimia. Z Oświęcimia dr.woj. 948 do Kęt. Z Kęt dr. krajową 28 do Andrychowa. Z Andrychowa powrót na d. woj. 781 - dojazd do Zatora. UWAGA!!! W miejscowości Gierałtowice osunęła się droga. Przejadą tylko samochody osobowe.

946 - Żywiec - Sucha Beskidzka

W miejscowości Sucha Beskidzka na ul. Rolle i ul. Mickiewicza występują namuliska. Niedrożna jest kanalizacja. Trwają prace przy usuwaniu namulisk. Droga jest przejezdna.

953 - Kalwaria Zebrzydowska - Skawina - droga jest przejezdna.

W miejscowości Przytkowice wystąpiło oberwanie skarpy oraz zniszczony został przepust.

955 Sułkowice - Jawornik droga przejezdna, liczne zalewiska w miejscowościach Rudnik i Jawornik - namuliska. Trwają prace przy usuwaniu namulisk.

956 Bierutowice - Zembrzyce. Droga zamknięta na odcinku od Sułkowic do Zembrzyc.

Sułkowice. Przy moście na Zielonej podmyta została skarpa oraz na długości 60 metrów naruszony brzeg i bariery sprężyste. Zerwany został asfalt oraz chodniki. Osuwisko sięga krawędzi drogi.

Zerwany został most w miejscowości Budzów.

W miejscowości Palcza został zerwany most. Dwa inne mosty podmyte.

Na odcinku 230 metrów została zerwana droga na 1 metr głębokości.

Cała droga ma liczne namuliska i zerwane pobocza.

W miejscowości Harbutowice powstało osuwisko.

W sobotę rano rozpoczęły się prace przy odbudowie 500 metrowego odcinka drogi.

957 - Białaka - Zawoja jest przejezdna. Zamulony został odcinek drogi na 12 kilometrach. Rozmyte zostały również pobocza.

964 Kasina Wielka - Dobczyce - Biskupice Radłowskie - droga jest przejezdna.

W miejscowości Czasław - powstały rozlewiska na długości 200 metrów.

W miejscowości Wierzbanowa - powstały liczne rozlewiska. Podmyty został korpus drogi na 50 metrach.

965 - Bochnia - Limanowa

W miejscowości Żegocina została oberwana skarpa i uszkodzony został przepust na długości 12 metrów. Pobocza zostały wypłukane na długości 1 kilometra.

966 - Wieliczka - Tymowa Na drodze powstały liczne namuliska, które usuwane na bieżąco.

W miejscowości Tymowa została oberwana skarpa.

W miejscowości Połom Duży - występuje osuwisko. Droga jest przejezdna.

967 - Myślenice ? Łapczyca - jest przejezdna.

968 - Lubień - Zabrzeż - jest przejezdna.

Dr. woj. 957 - Białka - Jabłonka - Nowy Targ

W miejscowości Zubrzyca zostały podmyte przyczółki mostu oraz wypłukane zostały pobocza.

W miejscowości Piekielnik uszkodzony został korpus drogi. Jezdnia została podmyta od strony potoku na długości 120 metrów. Jezdnia została zwężona.

Dr. woj. 958 - Chabówka - Zakopane na całej długości (odcinkami) zostały wypłukane pobocza.

W miejscowości Raba Wyżna - został uszkodzony korpus drogi. Jezdnia została podmyta na długości 20 metrów.

Trwają prace przy poprawie przejezdności drogi.

Dr. woj. 960 Czarna Góra - Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - granica państwa - Na całej długości drogi nie ma poboczy. Pobocza zostały wypłukane do 80 cm. Zniszczonych zostało 5 przepustów. Na drodze występują duże utrudnienia w ruchu.

Mimo utrudnień ruch się odbywa. Droga jest na bieżąco oczyszczana. Trwają prace przy poprawie przejezdności drogi.

Dr. woj. 961 Poronin - Bukowina Tatrzańska - Wypłukane zostały pobocza na długości 3 km. Uszkodzonych zostało 6 przepustów. Na drodze występują duże utrudnienia w ruchu.

Trwają prace przy poprawie przejezdności drogi.

Dr. woj. 968 Lubień - Zabrzeż

Na odcinku od Lubomierza do Zabrzeży powstały 3 osuwiska, które spowodowały duże utrudnienia w ruchu.

Dr. woj. 969 - Nowy Targ - Stary Sącz - w miejscowości Kluszkowice - podmyte bariery sprężyste.

Wystąpiło oberwanie skarpy w miejscowościach w Kluszkowcach i Hałuszowej. Droga jest przejezdna.

Na całej długości drogi wystąpiły liczne oberwania skarp. Prace prowadzone są na bieżąco. Droga przejezdna

W miejscowości Łącko występują trudności w ruchu. Droga jest zamulona.

Powstały dwa oberwiska na odcinku Krościenko - Zabrzeż

Na odcinku Nowy Targ - Krościenka obsuwają się skarpy. Odcinki jezdni są zamulone. Na bieżąco prowadzone są prace przy utrzymywaniu przejezdności drogi.

W miejscowościach Harklowa i Maniowy występują duże utrudnienia.

W miejscowościach Ostrowsko i Waksmund wystepują utrudnienia.

Na całej długości drogi występują zjawiska osuwiskowe. Droga pęka. W każdej chwili może dojść do powstania nowych osuwisk.

Dr. woj. 971 Krynica - Muszyna - Piwniczna - w miejscowościach Wierchomla i Zubrzyk napływają rumowiska skalne i błoto. Sprzęt pracuje. Występują lokalne przewężenia

Powstało osuwisko w miejscowości Wierchomla. Występują utrudnienia w ruchu. Najniebezpieczniejsze miejsce zostało zabezpieczone.

W Miejscowości Muszyna - woda podmaka pod korpus drogi na odcinku od miejscowości Milik - do miejscowości Andrzejówka w każdej chwili może dojść do osunięć jezdni.

Dr. woj. 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa droga nadal zamknięta.

UWAGA powstało nowe osuwisko. Droga została zamknięta w miejscowości Dąbrowa. W niedzielę rano powstało następne osuwisko w miejscowości Sienna. Droga nie istnieje na długości 230 metrów.

Dzisiaj rano obsunęła się kolejna skarpa. Poza drogą obsunęły się dwa domy. Trwają prace przy ratowaniu kolejnych domów. Droga całkowicie się zsunęła.

Uaktywniły się osuwiska na całej długości drogi. W każdej chwili może dojść do kolejnych osunięć skarp i drogi.

Powstały dwa osuwiska w miejscowościach Dąbrowa i Lipie.

Powstało osuwisko w miejscowości Dąbrowa

W miejscowości Lipie konieczne było wyłączenie drogi z ruchu. Droga została oznakowana. Powstały dwa osuwiska.

Miejscowość Gródek nad Dunajcem odcięty.

Powstało osuwisko w miejscowości Gródek nad Dunajcem

Powstały osuwiska w miejscowości Sienna

W miejscowości Dąbrowa uaktywniło się osuwisko. Droga została zwężona. Ruch odbywa się wahadłowo.

W miejscowości Wola Kurowska powstało osuwisko. Trwają prace przy zabezpieczaniu osuwiska oraz przy przywracaniu przejezdności odcinka drogi.

Dr. woj. 977 Tarnów - Grybów ? Krzyżówka na odcinku Wiczyska - Krzyżówka występują bardzo duże utrudnienia w ruchu. Potoki górskie naniosły namuliska.

W miejscowości Kąclowa - uaktywniły się dwa osuwiska

Przy rzecze Białej jezdnia jest zawężona o 1 metr. Przy krawędzi jezdni nastąpiło osuwisko na szerokość 1 metra i głębokość 50 cm. Natomiast przy przepuście aż do połowy jezdni załamania na nawierzchni o około od 10 do 60 cm. Osuwisko zostało oznakowane.

W miejscowości Florynka zastoisko wody ok. 30 cm. Zerwane zostały przepusty. Droga jest przejezdna. Ruch odbywa się wahadłowo

W miejscowości Polany zatkane są trzy przepusty. Jezdnia została obustronnie zwężona.

Na odcinku między miejscowościami Berest i Polany uszkodzone zostały przepusty, zamulone rowy. W pięciu miejscach występują zwały żwiru, ziemi i kamieni. Jezdnia zwężona. Ruch odbywa się wahadłowo. Prace przy wracanie przy usuwaniu zatorów trwają na bieżąco.

Dr. woj. 773 Sieniczno - Wesoła - sytuacja unormowała się. Droga jest przejezdna. W okolicach Sułoszowej i Pieskowej Skały liczne zniszczenia korpusu drogi oraz podmyte zostały przepusty.

W miejscowościach Sułoszowa i Pieskowa Skała duża ilość namulisk na jezdni, zamulone 1,5 km rowów i uszkodzony przepust. Na drodze występują utrudnienia w ruchu.

W miejscowości Pieskowa Skała na 25 metrach zostało podmyte pobocze na głębokość od 1 metra do 3 metrów. Osuwisko zostało oznakowane.

Dr. woj. 775 Słomniki - Ispina - ograniczony został tonaż do 3,5 T na moście na Wiśle w miejscowości Nowe Brzesko.

Dr. woj. 794 - Koniecpol - Kraków

Na odcinku miedzy Skałą a Wolbromiem liczne zniszczenia.

W miejscowości Zadroże przy skrzyżowaniu z drogą powiatową powstała wyrwa w jezdni o powierzchni 6 m2 i o głębokości 1 metra. Droga jest zwężona.

Zamknięta z powodu powodzi droga wylotowa z Gdańska

w kierunku Łodzi została oddana do użytku.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje