Tyle zarabiają władze

Ryczałty i diety to dla wielu samorządowców w "głębokim terenie" niezgorszy sposób zarobkowania - donosi "Dziennik Polski".

Stanisław Kowalski, sołtys Makowa w gminie Gołcza, grzmiał na ostatniej w starym roku sesji Rady Gminy, że wypaczona została idea samorządności autorstwa współtwórcy reformy samorządowej w wolnej Polsce prof. Michała Kuleszy.

Reklama

- Start do rady to także wyścig do pieniędzy. Są to w sumie kwoty, których za parę godzin (tak jak w przypadku radnych) nie da się gdzie indziej tak łatwo zarobić... - twierdził.

Wójtowie w takich przypadkach odpowiadają, iż jest to najzwyklejszy populizm i demagogia. Bo co jak co, ale samorząd na szczeblu gminy w polskich realiach sprawdził się najbardziej.

Pod koniec roku 2010 odbywały się sesje, podczas których ustalano wynagrodzenia dla liderów samorządów, ryczałty i diety dla przewodniczących rad, radnych i w niektórych przypadkach także sołtysów. Oto ustalone kwoty.

Gmina Charsznica

Wójt Jan Żebrak - 10 980 zł brutto miesięcznie (w ubiegłej kadencji było 9500 zł). Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietrzyk - 900 zł miesięcznie. Wiceprzewodniczący RG plus przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy - 450 zł miesięcznie. Miesięczne diety radnych - 400 zł (z procentowym potrąceniem za nieobecność na sesji).

Gmina Gołcza

Wójt Lesław Blacha - miesięczne wynagrodzenie 10 660 zł brutto (w poprzedniej kadencji nieco ponad 8 tys. zł). Przewodniczący RG Andrzej Dziubka - dieta miesięczna 1376,51 zł, dla wiceprzewodniczących RG - po 249 zł. Diety radnych w wysokości 208 zł za każdy udział w sesji i posiedzenie KS RG.

Gmina Książ Wielki

Wójt Marek Szopa - 9792,50 zł brutto (w minionej kadencji ok. 9000 zł). Przewodniczący RG Henryk Huma - ponad 1300 zł miesięcznie (ryczałt na poziomie z ubiegłej kadencji). Diety radnych za udział w sesji oraz posiedzeniu KS RG - 250 zł. Dotychczasowe diety sołtysów - 50 zł.

Gmina Kozłów

Wójt Stanisław Pluta - 9130 zł miesięcznie brutto. Wynagrodzenie (takie same jak w poprzedniej kadencji) ustalono na sesji RG w przedsylwestrowy czwartek. Przewodniczący RG Piotr Romanek - 1000 zł miesięcznie, diety radnych po 400 zł (to dotychczas obowiązujące stawki; nowe będą ustalane na jednej z najbliższych sesji RG).

Gmina i Miasto Miechów

Burmistrz Dariusz Marczewski - 10 170 zł, zastępca burmistrza Andrzej Banaśkiewicz - 7124 zł (miesięczne wynagrodzenia brutto). Jerzy Muszyński przewodniczący Rady Miejskiej - miesięczny ryczałt 1660 zł.

Gmina Słaboszów

Wójt Zbigniew Kita - 9250 zł brutto miesięcznie (w poprzedniej kadencji było 8815 zł). To najmniej spośród wójtów w powiecie miechowskim (podobnie jak było w poprzedniej kadencji). Ryczał miesięczny przewodniczącego RG Krzysztofa Kuśpiela - 1000 zł (było 900 zł), diety radnych - 200 zł (było 170 zł).

Gmina Racławice

(Najmniejsza w powiecie miechowskim). Wójt Adam Samborski - 9370 zł brutto miesięcznie (poprzednio było 7800 zł). Przewodniczący RG Tadeusz Klimczyk - miesięczny ryczałt 700 zł (było 600 zł), zastępca przewodniczącego RG - 350 zł (było 200 zł). Diety radnych - 200 zł (było poprzednio 145 zł). Diety sołtysów podwyższono na 150 zł (było 100 zł).

- Na razie ustalone i zatwierdzone są tylko pobory szefów. Starosta Marian Gamrat będzie zarabiał 11 110 zł, zaś wicestarosta Bogusław Miś - 9506 zł (obie wartości brutto). Pozostałe wynagrodzenia - dla członków Zarządu Powiatu i radnych, przewodniczącego Rady Powiatu, wiceprzewodniczących RP, przewodniczących Komisji Stałych RP i radnych - są dopiero obliczane według nowych stawek.

W drugiej połowie stycznia będzie znana prognoza planowanych wynagrodzeń i wtedy zostaną one podane do publicznej wiadomości - informuje rzecznik prasowy powiatu Ryszard Nasada. Nie wszystkie kwoty są już znane.

Chodzi przede wszystkim o diety sołtysów, które dopiero będą ustalane na najbliższych sesjach rad gminnych. O wysokości diet sołtysów w poszczególnych gminach Miechowszczyzny będziemy informować na bieżąco.

ZBIGNIEW WOJTIUK

zbigniew.wojtiuk@dziennik.krakow.pl

Więcej w środowym "Dzienniku Polskim":

Jedna umorzyła, druga oskarżyła

Starosta już wkrótce?

Kłopoty z kontraktami

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy