Egzamin gimnazjalny w polskich szkołach

Patriotyzm to główny temat testu z wiedzy humanistycznej, do którego przystąpili dziś gimnazjaliści. Uczniowie musieli napisać między innymi rozprawkę i podanie.

"Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. Podaj trzy argumenty: z literatury, historii i własnej obserwacji" - to temat rozprawki.

Reklama

Uczniowie musieli także napisać podanie do dyrektora szkoły w sprawie dofinansowania szkolnego muzeum regionalnego.

29 zadań w teście

W teście gimnazjaliści mieli do rozwiązania 29 zadań. 20 z nich było zadaniami zamkniętymi - należało wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych.

Zadania odnosiły się m.in. do cytowanych tekstów. Były to: fragment "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza opisujący dwór w Soplicowie, fragment "Monte Cassino" Melchiora Wańkowicza o cmentarzu żołnierzy polskich i fragment "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech".

W zestawie także zadania otwarte

Jedno z zadań w grupie brzmiało: "Autorem słów "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech" był: A. Jan Henryk Dąbrowski; B. Fryderyk Chopin; C. Wacław Panek; D. Józef Wybicki".

Inne zaś brzmiały: "Co nam obca moc wydarła, szablą odbijemy" to: A. hipoteza; B. opinia; C. deklaracja; D. opis", "Melodia "Pieśni Legionów..." utrzymana jest w rytmie: A. polki; B. tanga; C. krakowiaka; D. mazura".

Gimnazjaliści mieli też wskazać szereg składający się wyłącznie z wyrazów bliskoznacznych. Wybierali między: A. gniazdo, kolebka, macierz; B. przodek, ojcowizna, ojczyzna; C. państwo, kraj, władca; D. flaga, godło, hymn.

Musieli też odpowiedzieć czy częściowym spełnieniem nadziei, które Polacy wiązali z Napoleonem, było utworzenie przez niego: A. Wielkiego Księstwa Poznańskiego; B. Rzeczypospolitej Krakowskiej; C. Księstwa Warszawskiego; D. Królestwa Polskiego.

Kto zasłużył na miano patrioty?

Jedno z zadań otwartych związane było z fragmentami obrazów Jana Matejki. Uczniowie mieli wskazać ten, na którym ukazany jest Tadeusz Rejtan.

W zestawie były również zadania otwarte. Uczniowie musieli sami napisać odpowiedzi na zadane pytania, odnoszące się do cytowanych wypowiedzi Anny Dymnej, Zbigniewa Bońka i Stanisława Sojki mówiących, jak rozumieją patriotyzm, czym on dla nich jest.

Gimnazjaliści musieli także, odwołując się do wiedzy na temat wydarzeń z dziejów walki Polaków o wolność, wykazać, że Tadeusz Kościuszko, Jan Henryk Dąbrowski i Józef Piłsudski zasłużyli na miano patriotów. W innym zadaniu mieli zaś uzasadnić, że Karol Wojtyła po wyborze na papieża pozostał patriotą.

Podanie do dyrektora szkoły

Piszący test musieli też zredagować podanie do dyrektora szkoły z prośbą o pomoc finansową, niezbędną, by otworzyć szkolne muzeum regionalne oraz napisać rozprawkę na temat: "Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i w czasach pokoju".

Gimnazjaliści, z którymi rozmawiali dziennikarze PAP po teście z wiedzy humanistycznej różnie oceniali jego trudność. Padały określenia od: "niezbyt trudny, ale trzeba było pomyśleć" i "nie najłatwiejszy", po: "trudny" i "bardzo trudny". Jako najłatwiejsze uczniowie wymieniali zadanie związane z obrazami Matejki, jako najtrudniejsze rozprawkę.

"Trzeba było użyć swojej wiedzy"

- Trzeba tu było naprawdę użyć swojej wiedzy. Spodziewałam się natomiast więcej zadań związanych z tekstami i ich interpretacją - powiedziała Aleksandra Sikorska z Gimnazjum nr 17 w Gdańsku-Zaspie.

- Było bardzo dużo pytań dotyczących rozbiorów i powstań. Najwięcej trudności sprawiło mi określenie czasu rożnych wydarzeń historycznych oraz napisanie, dlaczego ktoś zasługuje na miano patrioty - mówiła Klaudia z wrocławskiego Gimnazjum nr 14.

Jan Paweł II przykładem patrioty

Większość zapytanych przez PAP uczniów z Krakowa przyznało, że w rozprawce, jako przykład patrioty w okresie pokoju ukazywały Jana Pawła II.

- Ja pisałam nie tylko o Janie Pawle II, ale i o Henryce Krzywonos. Historia przez wiele lat milczała na temat jej losów, a jest to jedna z najdzielniejszych kobiet, o jakich słyszałam - powiedziała Ola Kardas ze Społecznego Gimnazjum nr 7 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Z kolei, duża grupa uczniów zabrzańskiego gimnazjum nr 12 przyznała, że nie napisała rozprawki. - Brakowało mi słów - powiedział jeden z uczniów.

Mają kłopot z formułowaniem opinii

Według nauczycielki Iwony Podobińskiej, uczniowie w tym wieku mają kłopot z formułowaniem opinii dotyczących tematów abstrakcyjnych. Jej zdaniem, bierze się to m.in. stąd, że czytają mało książek.

Arkusz testu z wiedzy humanistycznej rozwiązywanego przez gimnazjalistów we wtorek jest już dostępny na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl.

Do egzaminu, który ma sprawdzić wiedzę humanistyczną, przystąpiło we wtorek niemal 430 tys. uczniów III klas z około 7 tys. gimnazjów.

Taki sam test w całej Polsce

Egzamin dla gimnazjalistów sprawdzający ich wiedzę humanistyczną przebiegał spokojnie - poinformował we wtorek p.o. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Tadeusz Mosiek.

- Nie dotarły do nas informacje o jakichkolwiek nieprawidłowościach, incydentach, które mogłyby zakłócić przebieg dzisiejszego egzaminu - powiedział Mosiek.

Egzamin rozpoczynał się o godz. 9. Trwał dwie godziny; uczniowie z różnymi dysfunkcjami mogli pisać go godzinę dłużej.

Wszyscy uczniowie w Polsce pisali taki sam test. Prace zostały zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w połowie czerwca.

Warunek ukończenia gimnazjum

Test z wiedzy humanistycznej jest jedną z trzech części egzaminu gimnazjalnego. W środę uczniowie będą pisać drugą jego część - test z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, w czwartek trzecią - test ze znajomości języka obcego.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisać w drugim terminie - 6, 7 i 9 czerwca.

Powtórka nie jest możliwa

Powtórka egzaminu gimnazjalnego, by poprawić jego wynik, nie jest możliwa. Wynik egzaminu z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Test z języka obcego ma tylko diagnozować jego znajomość przez ucznia.

Uczeń gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół ponadgimnazjalnych jednocześnie. O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego. W szkołach lub klasach dwujęzycznych może być dodatkowo przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje