Kolejna edycja konkursu Kampania Społeczna Roku

Trwa trzecia edycja konkursu Kampania Społeczna Roku. Do 15 kwietnia można zgłaszać najbardziej skuteczne i interesujące kampanie realizowane w Polsce w 2010 roku.

Konkurs organizuje Fundacja Komunikacji Społecznej. Jego celem jest promowanie dobrych praktyk w marketingu społecznym; liczą się zarówno działania reklamowe jak i PR.

Reklama

Kampaniami społecznymi można określić te działania komunikacyjne, które promują postawy prospołeczne w obszarach zawartych w ustawie o Pożytku Publicznym i wolontariacie, realizowane przez organizacje społeczne, agendy rządowe, firmy, media, a także środowiska studenckie i polityczne.

Jury będzie oceniać m.in. podejście do poruszanej problematyki, strategię, oryginalność i celowość wykorzystania kanałów komunikacji, kreatywność działania PR, efektywność oraz formę.

Kampanie będą nagradzane w ośmiu kategoriach: Inicjatywy obywatelskie (organizacji pozarządowych, osób prywatnych i studentów), Kampanie instytucji branżowych, Kampanie instytucji publicznych i agend rządowych, Inicjatywy polityczne, Inicjatywy lokalne, Inicjatywy 1 proc., Kampanie oraz akcje firm komercyjnych i fundacji firmowych, Marketing zaangażowany społecznie (CRM).

Organizatorzy proponują także otwarty konkurs Young Talents Committed - skierowany do kreatywnych młodych ludzi zaangażowanych społecznie, którzy czują, że reklama to nie tylko narzędzie zwiększające konsumpcję, ale również środek do zmiany świata na lepszy. Organizatorzy zapraszają zarówno twórców profesjonalnych, jak i amatorów, osoby indywidualne, firmy i instytucje do przedstawiania swoich pomysłów na społeczny spot filmowy i plakat pt. "Drugie życie produktu". Jego celem ma być przekonanie odbiorców - grupą docelową mają być młodzi ludzie w wieku 16-35 używający internetu - do świadomych i odpowiedzialnych wyborów konsumenckich. Zgłoszenia powinny zawierać film (30 sekund) lub plakat konkursowy (A4), krótki opis, z czego wynika pomysł i jakiego problemu dotyczy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.kampaniespoleczne.pl/konkurs/konkurs_ytc. Najciekawsze i najbardziej kreatywne prace zostaną zaprezentowane podczas Gali Konkursu na Kampanię Społeczną Roku 2010, na początku czerwca.

W tym roku najlepsza kampania społeczna w kategorii Inicjatywy Obywatelskie otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Przewidziana jest również nagroda o wartości 5 tys. zł dla najlepszej kampanii lokalnej. Nagrody trafią do inicjatorów kampanii.

Kampanie na konkurs można zgłaszać za pośrednictwem portalu kampaniespoleczne.pl. Zgłoszenia są płatne: koszt zgłoszenia kampanii w kategorii Inicjatywy obywatelskie oraz inicjatywy lokalne wynosi 100 zł, w kategorii Kampanie instytucji publicznych i agend rządowych oraz kampanie w kategorii 1 proc. wynosi 200 zł, w kategoriach Kampanie instytucji branżowych, Inicjatywy polityczne oraz Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm - 300 zł. Wpłat należy dokonywać na konto Fundacji Komunikacji Społecznej. Wpłaty zostaną przeznaczone na sfinansowanie organizacji konkursu.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.konkurs.kampaniespoleczne.pl.

W poprzedniej edycji konkursu nagrodzono m.in. kampanię "Dobry Rodzic - Dobry Start" prowadzoną z inicjatywy Fundacji Dzieci Niczyje we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, projekt RAZEM 89 - obywatelską inicjatywę powołaną przez największe organizacje pozarządowe oraz "Woda dla Sudanu" Polskiej Akcji Humanitarnej i producenta wody Cisowianka.

W tym roku nominowane są np. kampanie "Twój głos ma sens" - zachęcająca do udziału w wyborach prezydenckich, "Miłość Nie Wyklucza" - zwracająca uwagę na brak rozwiązań prawnych dotyczących par osób tej samej płci, DOWNloading - upowszechniająca wiedzę o zespole Downa oraz "Tata. Najważniejsze słowo dla mężczyzny", która miała na celu przełamanie stereotypów postrzegania niepłodności jako problemu wyłącznie kobiecego.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy